Razpis volitev v Študentski svet UL ALUO 2021/22

Z današnjim dnem, 22. oktobrom 2021, je bil objavljen razpis volitev v Študentski svet UL ALUO za študijsko leto 2021/2022. Elektronske volitve bodo potekale 15. oktobra 2021, pred tem, od 23. do 29. oktobra, pa bo potekalo vlaganje kandidatur.

Dekanov sklep o začetku volitev z vsemi informacijami o razpisu najdete v priponkah spodaj.
Obrazec za oddajo kandidature najdete v priponkah spodaj.

Objavljamo nagovor dekana UL ALUO prof. Alena Ožbolta, vezan na razpis volitev.


Drage študentke, dragi študentje!

Ena od najpomembnejših idej in vsebin mojega dela kot dekana ALUO bo močnejša, aktivnejša vključenost, participacija študentk, študentov v delu in življenju akademije. Seveda tudi pri soupravljanju ter enakopravnejšem sodelovanju pri študiju, delovnih telesih in projektih na vseh študijskih programih.

Zanimiv je bil predlog enega od rektorskih kandidatov – v znak »partnerstva s študenti«, kot je rekel – da bo vzpostavil študenta prorektorja oz. študentko prorektorico, odgovornega/odgovorno za vprašanja študentov. O tej – ne le simbolni – gesti razmišljamo tudi na Akademiji, preučujemo možnosti.

Akademijo razumem kot živ organizem in kot odprto obliko živih razmerij organiziranja in povezovanja različnih vlog, krogotok – ne le študijskih in delovnih – srečevanj, nujno spoštljivega dialoga in tvorne izmenjave znanj in izkušenj med vsemi nami.

Akademija je šola, šola pa je vedno skupnost, skupnost profesoric, profesorjev, sodelavk, sodelavcev, delavk, delavcev in študentk, študentov. Okrepiti moramo notranjo spoštljivo in demokratično participacijo vseh zaposlenih in seveda tudi študentk, študentov.

Zato vas vabim, da aktivno izkoristite svojo pravico in demokratično možnost in izvedete volitve ter izvolite svoje predstavnike, ki vas bodo dejavno, aktivno in konstruktivno zastopali v telesih akademije.

»Vsi na volitve!«

Veselim se srečanj in sodelovanja z vami, do kmalu, lep pozdrav!
Alen Ožbolt, dekan UL ALUO