PROSTO DELOVNO MESTO: Tehniški sodelavec na Oddelku za oblikovanje vizualnih komunikacij, smer Fotografija

Razpisano prosto delovno mesto: TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1 (šifra J037003) M/Ž na Oddelku za oblikovanje vizualnih komunikacij, na smeri fotografija

Delovno mesto se razpisuje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Predviden začetek dela: 1. 10. 2023.

Poskusno delo traja 3 mesece.

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) tehniške ali druge ustrezne smeri; visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) tehniške ali druge ustrezne smeri; visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) tehniške ali druge ustrezne smeri; visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) tehniške ali druge ustrezne smeri;
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti, sposobnost za delo v skupini;
 • znanje angleška jezika;
 • samoiniciativnost, organiziranost, odgovornost;
  znanja za uporabo osnovnih računalniških programov;
 • poznavanje in obvladovanje sodobne fotografije, postopkov zajema, obdelave, distribucije in arhiviranja;
 • izkušnje z organizacijo prostorov fotografskega ustvarjanja (studio, temnica, delavnica);
 • poznavanje analogne fotografije: obvladovanje zajema, izdelave, dodelave in hranjenja fotografij, poznavanje materialov in opreme;
 • poznavanje sodobne fotografske opreme, orodij in programov, sposobnost vzpostavljanja in vodenja sodobnih fotografskih ustvarjalnih procesov;
 • obvladovanje programov za zajem in obdelavo fotografij, videa in na fotografiji snovanih digitalnih 3D modelov, poznavanje s fotografijo povezanih spletnih orodij in socialnih omrežij.

2. Opis dela in nalog:

 •  priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog
 • sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog
 • organizacija popravil in vzdrževanja delovnih priprav
 • nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov
 • vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto
 • izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca
 • stalno nadzira da delavci in študentje izvajajo varstvene ukrepe in normative varnosti in zdravja pri delu
 • pomoč študentom pri ateljejskem delu – tehnična podpora za izpeljavo naloge
 • tehnična pomoč študentom pri zajemu in obdelavi fotografij in pripravi za objavo oz. tisk
 • pomoč pri delu na terenu in v prostorih ALUO, kjer poteka študijski proces
 • skrb za varnost pri delu in red v delovnih prostorih
 • skrb za izboljševanje delovnih pogojev za študente
 • delo na projektih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
 • pomoč pri postavljanju in podiranju razstav in pri pripravah na izvedbo delavnic

Kandidati naj prijave skupaj z življenjepisom in dokazili pošljejo na naslov: ks@aluo.uni-lj.si

Delovno mesto je objavljeno na ZRSZ pod registrsko številko: OZ85707

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta. UL ALUO si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

3. Rok za prijavo: 14 dni, do vključno 4. 9. 2023.

4. Kontaktna oseba: Nina Gršič, kadrovska služba UL ALUO: +386 1 421 25 07; Nina.Grsic@aluo.uni-lj.si