PROSTO DELOVNO MESTO: Tehniški sodelavec na Oddelku za industrijsko in unikatno oblikovanje

Razpisano delovno mesto: TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1 (šifra J037003) M/Ž na Oddelku za industrijsko in unikatno oblikovanje  

Delovno mesto se razpisuje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Poskusno delo traja 3 mesece.

1. Pogoji za opravljanje dela:  

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) tehniške ali druge ustrezne smeri; visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) tehniške ali druge ustrezne smeri; visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) tehniške ali druge ustrezne smeri; visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) tehniške ali druge ustrezne smeri
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 • poznavanje materialov in praktična znanja pri delu z različnimi materiali (les, kovina, polimerni materiali, kompozitni materiali, umetne mase, materialov za barvanje in avtoličarske materiale)
 • poznavanje in delo s stroji (tračna žaga, večstopenjska cirkularnih žaga, nad miznega rezkarja, stružnice, stebelnih vrtalnih strojev, ročnega orodja, lakirne komore, pištola za lakiranje)
 • sposobnost dela na projektih (organizacija podizvajalcev in sodelovanje z vsemi zaposlenimi ter drugimi akterji)
 • druga strokovna načrtovalska znanja
 • znanje barvanja in lakiranja
 • poznavanje računalniških programov
 • poznavanje CNC računalniških programov
 • znanje angleška jezika

2. Opis dela in nalog:

 • priprava materialov oz. polizdelkov za izvajanje raziskovalnih nalog in vaj,
 • tehnična podpora študentom pri izvajanju projektov,
 • administrativna dela (vodenje zaloge, popisovanje in pridobivanje ponudb, priprava naročilnic),
 • vzdrževalna dela na strojih (redni servisi tračnih, večstopenjskih cirkularnih žag, nad miznega rezkarja, stružnice, stebelnih vrtalnih strojev, ročnega orodja, lakirne komore, pištol za lakiranje, vzdrževanje brusnih strojev za steklo, rezalnih strojev za steklo in osnovan popravila peči za steklo oz. keramiko),
 • delo z materiali (les, kovina, polimerni materiali, kompozitni materiali, umetne mase, materialov za barvanje in avtoličarske materiale),
 • priprava orodji za izdelovanje polizdelkov oz. izdelkov,
 • priprava materialov oz. polizdelkov za izvajanje raziskovalnih nalog in vaj,
 • tehnična podpora študentom pri izvajanju projektov,
 • skrb za varnost pri delu
 • vzdrževanje reda in čistoče v delovnih prostorih,
 • delo na projektnih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Kandidati naj prijave skupaj z življenjepisom in dokazili pošljejo na naslov: ks@aluo.uni-lj.si

Delovno mesto je objavljeno na ZRSZ pod registrsko številko OU96122.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  UL ALUO si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

3. Rok za prijavo: do vključno 3. 3. 2023.

4. Kontaktna oseba: Nina Gršič, kadrovska služba UL ALUO: +386 1 421 25 07; Nina.Grsic@aluo.uni-lj.si