PROSTO DELOVNO MESTO: Samostojni strokovni delavec v tajništvu oddelkov za oblikovanje

Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 (III); šifra: J017104

Delovno mesto se razpisuje v organizacijski podenoti Tajništvo oddelkov za oblikovanje za določen čas, s polnim delovnim časom, za čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca.

Poskusno delo traja 3 mesece.

 

Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma z magisterijem (druga stopnja); družboslovne, humanistične, naravoslovne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • znanje angleškega jezika,
 • dobra sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja, sposobnost za vodenje, delo v timu in koordiniranje dela, sposobnost usklajevanja mnenj in samoobvladovanja, motiviranost in sposobnost pridobivanja novih znanj,
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • zaželene so delovne izkušnje.

 

Splošni opis:

 • samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju,
 • izvaja operativne naloge delovnega področja,
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

 

Podrobnejši opis:

 • načrtovanje, organiziranje, usmerjanje, usklajevanje in vodenje administrativnega dela na oddelkih za oblikovanje,
 • informiranje študentov in pedagogov in nudenje informacij obiskovalcem,
 • administrativna pomoč študentskim referatom,
 • izdelava urnika za oddelka,
 • sodelovanje in koordinacija s strokovnimi službami in tajništvom ALUO,
 • vodenje evidenc in dokumentacije oddelkov za opravljeno pedagoško delo, arhiviranje dokumentacije,
 • operativni del izvedbe ekskurzij oddelkov (prevoz, zbiranje prijav, denarja),
 • nadzor hišnega reda,
 • sodelovanje pri organizaciji dogodkov,
 • sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
 • vodenje in izvajanje najzahtevnejših projektov,
 • vodenje arhiva,
 • druge najzahtevnejše naloge po nalogu tajnika ALUO in predstojnikov oddelkov.

 

Ponujamo:

 • delo v podpornem in stabilnem okolju,
 • samostojno in odgovorno delo,
 • redno plačilo,
 • plačana izobraževanja (tečaji, delavnice, Erasmus izmenjave, ipd.).

 

Kandidati naj prijave skupaj z življenjepisom in dokazili pošljejo na naslov: ks@aluo.uni-lj.si

Delovno mesto je objavljeno na ZRSZ pod registrsko številko PF44470.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta. UL ALUO si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

 

Rok za prijavo: 10 dni, do vključno 7. 4. 2024

Kontaktna oseba: Nina Gršič, kadrovska služba UL ALUO: +386 1 421 25 07; Nina.Grsic@aluo.uni-lj.si