PROSTO DELOVNO MESTO: Pisarna dekana

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II); šifra: J017102

Delovno mesto se razpisuje v organizacijski podenoti Dekanat, v Pisarni dekana, za določen čas enega leta oz. največ do 30. 9. 2025, za čas opravljanja funkcije dekana, s polnim delovnim časom.

Poskusno delo traja 3 mesece.

 

Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma z magisterijem (druga stopnja); družboslovne, humanistične, naravoslovne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • znanje angleškega jezika,
 • dobra sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja, sposobnost za vodenje, delo v timu in koordiniranje dela, sposobnost usklajevanja mnenj in samoobvladovanja, motiviranost in sposobnost pridobivanja novih znanj,
 • znanja za uporabo računalniških programov.

 

Splošni opis:

 • samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju,
 • izvaja operativne naloge delovnega področja,
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

 

Podrobnejši opis:

 • opravljanje tajniških del za dekana, prodekane in tajnika članice,
 • koordiniranje in usklajevanje obveznosti dekana,
 • svetovanje dekanu,
 • pisanje zapisnikov, evidentiranje sklepov in evidenca izvrševanja sklepov,
 • spremljanje uradnih in poslovnih dogodkov,
 • vodenje evidence predvidenih obiskov, usklajevanje terminov in sprejemanje obiskovalcev,
 • opravljanje drugih del po naloga dekana,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Ponujamo:

 • delo v podpornem in stabilnem okolju,
 • samostojno in odgovorno delo,
 • redno plačilo,
 • plačana izobraževanja (tečaji, delavnice, Erasmus izmenjave, ipd.).

 

 

Kandidati naj prijave skupaj z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na naslov: ks@aluo.uni-lj.si

Delovno mesto je objavljeno na ZRSZ pod registrsko številko PG85161

 

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

UL ALUO si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

 

Rok za prijavo: 15 dni, do vključno 11. 6. 2024

Kontaktna oseba: Nina Gršič, kadrovska služba UL ALUO: +386 1 421 25 07; Nina.Grsic@aluo.uni-lj.si