PROSTO DELOVNO MESTO: Kadrovska služba

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II); šifra: J017102

Delovno mesto se razpisuje v organizacijski podenoti Kadrovska služba za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Poskusno delo traja 3 mesece.

 

Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma z magisterijem (druga stopnja); družboslovne, humanistične, naravoslovne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • znanje angleškega jezika,
 • dobra sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja, sposobnost za vodenje, delo v timu in koordiniranje dela, sposobnost usklajevanja mnenj in samoobvladovanja, motiviranost in sposobnost pridobivanja novih znanj,
 • znanja za uporabo računalniških programov (zaželeno je poznavanje orodij SAP).

 

Splošni opis:

 • samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju,
 • samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja,
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
 • administrativno vodenje dela,
 • informacijsko svetovalno delo,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

 

Podrobnejši opis:

 • urejanje in vodenje evidence o izrabi delovnega časa zaposlenih,
 • sodelovanje pri pripravi internih aktov akademije s področja delovnega časa,
 • priprava dokumentov s področja delovnega časa (odredbe o nadurnem delu, dogovori o povečanem obsegu dela ipd.),
 • sodelovanje pri vnosu dokumentacije v dokumentni sistem GC,
 • priprava podatkov in dokumentov v zvezi z izplačilom plač,
 • pripravljanje pogodb o zaposlitvi, odločb, sklepov, avtorskih pogodb in pogodb o delu,
 • izvajanje postopkov v zvezi z razpisi in zaposlovanjem delavcev,
 • izvajanje postopkov povezanih z ureditvijo statusa in zavarovanj delavcev,
 • opravljanje administrativnih opravil v zvezi s sklepanjem in prenehanjem delovnih razmerij,
 • arhiviranje dokumentacije s področja delovnih razmerij,
 • aktivno sodelovanje in podpora pri projektih ISF, administrativna in strokovna podpora vodjem projektov,
 • priprava dokumentov in izvajanje nalog na področju varstva osebnih podatkov,
 • nadomeščanje začasno odsotnih delavcev znotraj kadrovske službe zaradi zagotovitve izvedbe nujnih nalog za nemoteno tekoče poslovanje službe,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Ponujamo:

 • delo v podpornem in stabilnem okolju,
 • možnost občasnega dela od doma,
 • samostojno in odgovorno delo,
 • redno plačilo,
 • plačana izobraževanja (tečaji, delavnice, Erasmus izmenjave, ipd.).

 

 

Kandidati naj prijave skupaj z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na naslov: ks@aluo.uni-lj.si

Delovno mesto je objavljeno na ZRSZ pod registrsko številko PG85189.

 

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

UL ALUO si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

 

Rok za prijavo: 14 dni, do vključno 10. 6. 2024

Kontaktna oseba: Nina Gršič, kadrovska služba UL ALUO: +386 1 421 25 07; Nina.Grsic@aluo.uni-lj.si