Predstavitev projekta Marij Pregelj pod drobnogledom

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
in Moderna galerija v Ljubljani

vabita na predstavitev projekta v teku

Po kreativni poti do praktičnega znanja 2016/2017:

MARIJ PREGELJ POD DROBNOGLEDOM,
Raziskave slikarjeve tehnologije, načrtovanje posegov in
sodelovanje pri konserviranju-restavriranju izbranih umetnin.

V četrtek, 18. maja 2017, ob 18.00
v Avditoriju Moderne galerije, Cankarjeva 15, Ljubljana.

Dogodek se bo odvijal na Mednarodni muzejski dan
in v okviru 10. Konservatorsko-restavratorske transverzale.

 

O PROJEKTU

Projekt Marij Pregelj pod drobnogledom predstavlja tretji in hkrati zaključni del v nizu treh projektov Po kreativni poti do znanja, izvedenih na Oddelku za restavratorstvo UL ALUO.

V prvem projektu z naslovom Določitev optimalnega razmerja med mastnimi vezivi, polnili in pigmenti pri izdelavi oljnih barv (2013/14) so slikarske veščine, učinke tehnoloških rešitev, izkušnje v občutenju drobnih razlik pri dodajanju izbranih materialov, načinu in hitrosti mešanja, stopnji pritiska itd. povezali z ugotovitvami znanstvenoraziskovanih metod.

Drugi projekt z naslovom Ugotavljanje razmerij med mastnimi vezivi, polnili in pigmenti pri barvnih nanosih slovenskega slikarja Marija Preglja (2014/15) je ponudil možnost za preverjanje znanj in veščin, pridobljenih v prvem projektu, in omogočil primerjalno analizo izbranih slikovnih plasti pri Pregljevih slikah, pripravo izbranega dela barv, čim bolj podobnih tistim, ki jih je uporabil avtor, izvedbo tehnoloških študij in zasnovo barvne palete Marija Preglja.

Oba zgornja projekta pa sta bila predpriprava za zaključni, letošnji projekt, ki ga izvajajo v sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT) ter podjetjem CHEMASS d.o.o., merilni sistemi. Pri tem projektu raziskovalno delo prvih dveh nadgrajujejo z razvojem raziskovalnih metod, ki bodo omogočale čim manj destruktivno izvedbo preiskav. Rezultati, pridobljeni v vseh treh fazah projekta pa so izhodišče za načrtovanje posegov in konserviranje-restavriranje izbranih umetnin Marija Preglja, ki bodo decembra letos razstavljene na slikarjevi retrospektivni razstavi v Moderni galeriji.

 


Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Na sliki zgoraj: Marij Pregelj, Taboriščni triptih, 1964; levo: detajl pri vidni stranski svetlobi, desno: detajl pri UV svetlobi (fotografiji: A. Hirci)