Predstavitev projekta »Hmm, le kam bi dal?«

14. junija 2023 je ekipa projekta »Hmm, le kam bi dal?«, sestavljena iz študentov petih študijskih programov treh fakultet Univerze v Ljubljani – Zdravstvene fakultete (UL ZF), Filozofske fakultete (UL FF) in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO), predstavila rezultate svojega dela v Domu starejših Škofljica. 

Osnovni namen projekta je bil izdelati usmeritve za spremembo in nadgraditev obstoječega sistema ravnanja z odpadki v Domu starejših Škofljica, s čimer bi znižali tveganje za širjenje nalezljivih bolezni in hkrati omogočili čim višji delež zbranih odpadnih materialov, ki bi se lahko vračali v krožne procese. Sočasno smo želeli spodbuditi zavedanje o pomenu multidisciplinarnega pristopa in sodelovanja različnih strokovnjakov in končnih uporabnikov pri iskanju in izboru rešitev določenega problema v delovnem okolju. Študenti so v okviru projekta opredelili stanje na področju ravnanja z odpadki v domu, potrebe zaposlenih in stanovalcev ter na osnovi ugotovitev oblikovali idejne rešitve, ki bodo olajšale zbiranje posameznih vrst odpadkov na viru nastanka. V okviru projekta so pripravili različna gradiva in grafične rešitve za posamezne skupine deležnikov v procesu ravnanja z odpadki v Domu starejših Škofljica (zaposlenih, stanovalcev in obiskovalcev) in programe izobraževanj ter tudi izvedli delavnice za stanovalce in zaposlene. Ključna ugotovitev projekta je, da je tematika odpadkov še vedno deležna premalo pozornosti in ozaveščanja, ki bi vodilo tudi v spremenjene prakse ravnanja vseh deležnikov.

Z UL ALUO so pri projektu sodelovali magistrska študenta smeri Industrijsko oblikovanje Urh Furlanič in Andrija Mihailović, kot ena od mentoric pa izr. prof. mag. Barbara Prinčič.

Projekt je potekal v okviru razpisa »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023« in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.