Predstavitev konservatorsko-restavratorskih posegov na slikah iz cikla Štirje letni časi na ZRC SAZU

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO), Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) ter Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) vabijo na predstavitev več kot desetletje trajajočega projekta konserviranja-restavriranja slik iz baročnega cikla Štirje letni časi, ki jih hrani ZRC SAZU. Ta četrtek, 24. novembra 2022, ob 12.30, v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana.

Na dogodku bodo spregovorili:
predsednik SAZU akademik Peter Štih,
direktor ZRC SAZU prof. dr. Oto Luthar,
izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, vodja projekta, UL ALUO,
predstojnica Muzikološkega inštituta ZRC SAZU doc. dr. Metoda Kokole
in raziskovalka na ZRC SAZU UIFS doc. dr. Tina Košak.

Vljudno vabljeni!

 


Projekt je nastal v sodelovanju med UL ALUO in ZRC SAZU. Kompleksni posegi so bili izvedeni med leti 2013 in 2022, izvajalci pa so bili pedagogi, zunanji sodelavci in študenti Oddelka za restavratorstvo UL ALUO.

Člani strokovne komisije za konservatorsko-restavratorska dela: Metoda Kokole, Dušan Koman, Miladi Makuc Semion, Lucija Močnik Ramovš, Mija Oter Gorenčič, Tamara Trček Pečak.