Predstavitev interdisciplinarnih projektov UL na temo »Priložnosti za digitalizacijo kmetij mladih prevzemnikov«

18. maja 2023 je na Fakulteti za elektrotehniko (UL FE) potekala zaključna predstavitev interdisciplinarnih študentskih projektov Univerze v Ljubljani na temo »Priložnosti za digitalizacijo kmetij mladih prevzemnikov«, z raziskovalno fazo katerih so sodelujoči magistrski študentke in študenti industrijskega oblikovanja UL ALUO pod mentorstvom doc. Mihe Klinarja začeli že oktobra lani. V letnem semestru pa so se jim pridružili še študentke in študenti  UL FE, Biotehniške fakultete (UL BF), Ekonomske fakultete (UL EF) in Fakultete za računalništvo (UL FRI).

Projekt je bil izveden v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvom za digitalno preobrazbo, zato sta se dogodka udeležili tudi ministrica MDP dr. Emilija Stojmenova Duh in državna sekretarka MKGP Tatjana Buzeti.

Obe ministrstvi sta s študentkami, študenti in mentorji UL pri projektu začeli sodelovati na začetku študijskega leta 2022/23. Letošnja tema multidisciplinarnega predmeta Interdisciplinarni projekti je bila namreč digitalna preobrazba kmetijstva, aktivno se je vključila tudi Zveza slovenske podeželske mladine. Namen je bil identificirati najbolj pereče težave mladih prevzemnikov kmetij. Ti se soočajo z mnogimi izzivi povezanimi s prilagajanjem tradicionalnih in novih praks sodobnim potrebam trga, spremenljivim razmeram cen v nabavnih verigah in izzivi prilagajanj kmetovanja novi podnebni realnosti.

Vključevanje novih tehnologij in njihovo prilagajanje specifičnim potrebam kmetov lahko spodbudi pozitivne spremembe v kvaliteti življenja in dela, prispeva k izboljšanju socialnega položaja in ekonomskega standarda kmetov in izboljša oskrbo s kvalitetno trajnostno pridelano hrano. Celoletni projekt je tako temeljil na uporabi sodobnih raziskovalnih pristopov, uveljavljenih kreativnih metod na tem področju ter je sledil sistematičnemu kreativnemu procesu. Inovativne rešitve je razvijalo pet multidisciplinarnih projektnih študentskih skupin v okviru naslednjih tem:

  • 1. razvoj sistema za spremljanje in evidentiranje kmetijskih opravil;
  • 2. »step-by-step« vodnik k ekološkemu kmetovanju;
  • 3. inovativne prodajne točke za kmetijske pridelke;
  • 4. povezovanje mladih kmetov in grajenje skupnosti;
  • 5. razvoj aplikacije »Task manager«.

35 študentk_ov z mentorji je pripravilo pet različnih predlogov za projekte, s katerimi bi, po njihovem mnenju, lahko rešili različne težave slovenskih kmetov in jim z digitalizacijo olajšali vsakodnevno delo (poimenovali so jih: Kmetija na dlani, Vloga izpolni se!, Korak za korakom do ekološkega kmetovanja, Kaslc in Moja vas). Na zaključnih predstavitvah projektnih idej ministrica dr. Stojmenova Duh ni skrivala svojega navdušenja. Vsem sodelujočim je čestitala za opravljeno delo in pohvalila predvsem njihov celostni pristop k idejam: »Vsaka ta rešitev je bila vrhunsko dodelana, všeč mi je bilo, ker ste vključili uporabniško izkušnjo, dotaknili ste se poslovnih modelov ter naredili izračune, nato pa ste se vrnili k uporabnikom in pridobili povratne informacije.«

Študenti so na tej točki svoje delo zaključili, v nadaljevanju pa sta na vrsti sodelujoči ministrstvi, da skupaj še enkrat strokovno pregledata ideje in ocenita potencial uresničitve tudi s pomočjo obeh resorjev.

 


Foto: Žan Vargek