Predstavitev dispozicije doktorske disertacije Sebastiana Koreniča Tratnika

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) vabi na

predstavitev dispozicije doktorske disertacije doktoranda mag. Sebastiana Koreniča Tratnika z naslovom:

Evolutivni vidiki umetnostnih medijev

The evolutive features of artistic media.

Potekala bo v sredo, 2. marca 2022, ob 15.00, v predavalnici 7 na UL ALUO, Erjavčeva 23.

 

Komisija za spremljanje doktorskega študenta:

prof. dr. Petra Černe Oven, ocenjevalka (predsednica komisije);
izr. prof. dr. Jurij Selan, ocenjevalec;
prof. dr. Bojan Borstner, ocenjevalec (tuji);
prof. dr. Jožef Muhovič, mentor.