Predstavitev dispozicije doktorske disertacije Matjaža Mazzinija

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) vabi na

predstavitev dispozicije doktorske disertacije doktoranda mag. Matjaža Mazzinija z naslovom:

Vpliv sistemskega pristopa oblikovanja grafičnih znakov na uspešnost korporacijskih znamk

The impact of a sistematic approach to design of graphic signs on the performance of corporate brands.

Potekala bo v sredo, 2. marca 2022, ob 13.00, v predavalnici 7 na UL ALUO, Erjavčeva 23.

 

Komisija za spremljanje doktorskega študenta:

prof. dr. Jožef Muhovič, ocenjevalec (predsednik komisije);
doc. dr. Mihael Kline, ocenjevalec;
doc. dr. Dario Berginc, ocenjevalec (tuji);
prof. dr. Petra Černe Oven, mentorica;
doc. dr. Tina Kogovšek, somentorica.