Predstavitev dispozicije doktorske disertacije Cirila Horjaka

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) vabi na

predstavitev dispozicije doktorske disertacije doktoranda Cirila Horjaka  z naslovom:

Likovna logika sekvenčnih artikulacij v opusu Hinka Smrekarja (1883-1942)

Visual Logic of sequential Articulations in Oeuvre of Hinko Smrekar (1883-1942).

Potekala bo v sredo, 23. februarja 2022, ob 17.00, v predavalnici 7 na UL ALUO, Erjavčeva 23.

 

Komisija za spremljanje doktorskega študenta:

izr. prof. dr. Nadja Zgonik, ocenjevalka (predsednica komisije);
izr. prof. dr. Jurij Selan, ocenjevalec;
doc. dr. Tomislav Vignjević, ocenjevalec (tuji);
prof. dr. Jožef Muhovič, mentor;
doc. dr. Rebeka Vidrih, somentorica.