Odprtje razstave natečaja za prenovo ALUO

28. novembra 2016 je potekalo odprtje razstave javnega natečaja za rekonstrukcijo in dozidavo obstoječega objekta Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) na Erjavčevi cesti v Ljubljani, ki ga je po naročilu Univerze v Ljubljani (UL) izvedla Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS).

Slovesno odprtje, ki se ga je udeležil tudi minister za kulturo Republike Slovenije Anton Peršak, so pospremili govori rektorja UL prof. dr. Ivana Svetlika, dekana UL ALUO izr. prof. Boštjana Botasa Kende, predsednika ZAPS Vlada Krajcarja, predsednika ocenjevalne komisije Mateja Blenkuša in predstavnika avtorjev nagrajenega projekta mag. Tomaža Krušca.

Rektor UL prof. dr. Ivan Svetlik je uvodoma povedal nekaj besed o dolgi zgodovini poskusov urejanja prostorske stiske vseh treh akademij UL. Ta se je v letu 2014 iz predloga skupnih prostorov na Roški cesti začela razvijati v tri ločene zgodbe, ki že kažejo prve rezultate. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (UL AGRFT) se bo kmalu preselila v nekdanje prostore Fakultete za kemijo na Aškerčevi, Akademija za glasbo (UL AG) je nedavno pridobila prostore Kazine na Kongresnem trgu, z zaključenim natečajem za prenovo pa v fazo realizacije počasi stopa tudi UL ALUO. Rektor je izrazil posebno zadovoljstvo ob dejstvu, da je razstavo obiskal tudi minister Anton Peršak, prihodnost projekta prenove UL ALUO je namreč odvisna tudi od podpore ministrstva za kulturo.

Dekan UL ALUO izr. prof. Boštjan Botas Kenda prisotnih ni pozdravil le v vlogi gostitelja, ampak tudi v vlogi podpredsednika komisije zaključenega natečaja. Dejal je, da se je s tovrstno vlogo v arhitekturni stroki srečal prvič in da je hvaležen naročniku, torej Univerzi, ki mu je to nalogo zaupala. Na ta način je lahko pri izbiri najprimernejše rešitve sodeloval ne le kot opazovalec, ampak tudi kot akter. V svoji zahvali vsem sodelujočem pri projektu je posebej izpostavil sodelavce in študente, ki so pripravili razstavo. V slednjo je bilo vloženega veliko truda, saj je UL ALUO kljub prostorskim omejitvam želela, da se natečajne predloge predstavi prav na Erjavčevi, kjer bo, ob uspešni realizaciji zmagovalnega projekta, stala tudi prenovljena akademija.

Od predstavnikov stroke je prvi je spregovoril predsednik ZAPS-a Vlado Krajcar, ki je najprej čestital zmagovalcem in ostalim ekipam natečajnikov ter se naročnici natečaja UL zahvalil za izkazano zaupanje. Omenil je, da je bila posebnost natečaja tudi ta, da so se vsi sodelujoči skupaj prvič prebijali skozi nov zakon o javnem naročanju. Ta dragocena izkušnja pa je ZAPS-u omogočila, da bodo natečajne postopke, ki zagotavljajo edino pravo konkurenco na merilih kakovosti, v prihodnje lahko še bolj izpilili. Pohvalil je tudi trud natečajne komisije, ki je zelo natančno tehtala vse prijavljene projekte in s tem omogočila pošteno tekmovanje.

Za njim je predsednik komisije Matej Blenkuš povedal nekaj več o sami nalogi in ocenjevanju natečaja. Zahvalil se je vsem sodelujočim arhitekturnim birojem, ki so se podali na to strokovno in finančno zahtevno pot. Po njegovem mnenju je bila to ena najlepših arhitekturnih nalog zadnjega desetletja, poslastica za vsakega arhitekta, ki pa je zahtevala tudi veliko mero odgovornosti in integritete. Med najpomembnejšimi kriteriji komisije za določitev zmagovalne rešitve je naštel: učinkovito urbanistično zasnovo, dobro organizacijo skupnih površin (ki bodo omogočale združevanje različnih oblik dela na UL ALUO) ter identiteto same zgradbe, ki mora jasno reprezentirati svojo vsebino, torej vlogo likovne umetnosti in oblikovanja v družbi, brez kompleksnih sporočil.

Na koncu je dobil besedo še predstavnik avtorjev nagrajenega projekta mag. Tomaž Krušec, ki je predstavil glavne značilnosti njihove natečajne rešitve. Te so: kompakten volumen zgradbe, ki bo omogočil oblikovanje večnamenskega trga pred stavbo in interakcijo med življenjem mesta in življenjem na UL ALUO, visok večetažni prostor znotraj stavbe, ki bo omogočal lažjo komunikacijo med oddelki, ter veliko razstavnih površin, element, ki ga akademiji trenutno zelo primanjkuje. V imenu celotne zmagovalne ekipe se je zahvalil za nagrado in izrazil upanje, da bo nova akademija vsem zaposlenim in študentom v ponos.

Prireditev je povezovala Mateja Vidrajz, za glasbeni predah pa je poskrbel kitarist in študent Akademije za glasbo (AG) Alen Garagić.

 

Več fotografij z odprtja si lahko ogledate tukaj. Razstava bo odprta do 6. januarja 2017.

 

nagrajeni-projekt-natecaja-za-prenovo-ul-aluo
1. znižana nagrada natečaja
Avtorji
 izr. prof. mag. Tomaž Krušec, u.d.i.a. 
 Lena Krušec, u.d.i.a. 
 Vid Kurinčič, u.d.i.a. 
 avtorica krajinske arhitekture: dr. Ana Kučan, u.d.i.k.a.
Sodelavci
 Jurij Nemec, u.d.i.a. 
 Zala Likavec u.d.i.a. 
 Miha Žgank, abs. arh. 
 Ajda Merslavič, abs.arh. 
 Neža Novak, abs. arh. 
 Rok Primažič, štud. arh. 
 Lev Rahovsky, štud. arh. 
 Nuša Rudman, abs.arh. 
 Aljaž Babič, abs. kraj.arh.

 

Avtor fotografij: Miha Benedičič