Odprte prijave za 5. znanstveno konferenco Katedre za teoretične vede UL ALUO

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) v sodelovanju z Inštitutom UL za trajnostno varstvo dediščine organizira peto znanstveno konferenco Katedre za teoretske vede UL ALUO na temo TEORETSKA PREPLETANJA MED LIKOVNO USTVARJALNOSTJO IN RAZPRAVAMI O TRAJNOSTI, ki bo potekala 25. septembra 2024 v Ljubljani.

Tema konference se osredotoča na raziskovanje vloge likovne ustvarjalnosti v diskurzih o trajnostnem razvoju z vseh štirih vidikov trajnosti: s kulturnega, družbenega, gospodarskega in okoljskega. Sprejemamo prispevke tako s področja trajnostne likovne ustvarjalnosti, z vidika umetnikovega delovanja in njegove produkcije, kot tudi trajnostnega varstva likovne dediščine.

Trajnostno delovanje si lahko razlagamo kot  dejavnosti ali prakse, ki jih je mogoče dolgoročno izvajati brez izčrpavanja virov ali povzročanja škode okolju, družbi ali gospodarstvu. Trajnostni pristop prispeva k človeškemu razvoju, katerega cilj je zadovoljiti sedanje potrebe, ne da bi pri tem ogrozili sposobnost prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje. Prizadeva si uravnotežiti gospodarski razvoj, varstvo okolja in družbeno blaginjo.

Likovna umetnost ima pomembno vlogo v trajnostnih diskurzih, saj služi kot močan medij za ozaveščanje, spodbujanje dialoga in navdihovanje ukrepov za okoljsko in družbeno trajnost, kar je mogoče spodbujati že pri likovni vzgoji in izobraževanju. Umetniki se s svojimi umetniškimi ukvarjajo tudi z vprašanji, povezanimi z družbeno pravičnostjo, raznolikostjo, vključevanjem, ohranjanjem dediščine, odpornostjo skupnosti in medkulturnim dialogom. Imajo sposobnost, da s svojimi deli sporočajo zapletena vprašanja, vzbujajo čustva in spodbujajo kritično mišljenje.

Naslednja pomembna razsežnost tega prepletanja je vključevanje trajnostnih praks v postopke umetniške produkcije. Umetniki iščejo možnosti uporabe okolju prijaznih materialov, obnovljivih virov energije, tehnik zmanjševanja količine odpadkov in etičnih metod pridobivanja, da bi čim bolj zmanjšali svoj okoljski odtis. S sprejemanjem trajnostnih praks v svojih ustvarjalnih procesih prispevajo k večjemu cilju spodbujanja okoljskega upravljanja in ohranjanja virov.

Vse bolj se izpostavlja tudi problematika trajnostnega varstva likovne dediščine. Z raziskavami podprto in premišljeno spremljanje stanja, konserviranje-restavriranje, zaščita in upravljanje (likovne) dediščine omogočajo zmanjševanje negativnih vplivov na okolje ter spodbujanje družbene in gospodarske trajnosti.

S trajnostjo povezana je tudi pereča problematika prekarnosti umetniškega poklica, saj ta pojav zavira uresničevanje širših ciljev trajnostnega razvoja, povezanih z gospodarsko blaginjo, socialno pravičnostjo in kulturno raznolikostjo. Dobrodošli bodo tudi prispevki, ki obravnavajo še druge, morda redkeje izpostavljene vidike prepletanja likovne umetnosti in trajnosti.

 

Zainteresirane raziskovalke in raziskovalce vabimo, da predloge za 15-minutne prispevke v slovenskem jeziku (z naslovom in povzetkom, največ 300 besed) ter kratko biografijo (največ 50 besed) pošljete na naslov blaz.seme@aluo.uni-lj.si, rok za oddajo je 21. avgust 2024.

 

Publikacije

Ob konferenci bo izšla knjižica s povzetki prispevkov in kratkimi predstavitvami sodelujočih. Za lekturo povzetkov in oblikovanje knjižice bo poskrbljeno. Prihodnje leto bo izšel zbornik znanstvenih člankov na osnovi prispevkov s konference. Rok za oddajo prispevkov za objavo v zborniku je maj 2025.

 

Udeležba na konferenci bo brezplačna. Konferenca bo potekala v slovenskem jeziku.

 


Nosilna organizacija: UL ALUO

Soorganizator: Inštitut UL za trajnostno varstvo dediščine

Kontakt: Blaž Šeme (blaz.seme@aluo.uni-lj.si)

 


Na fotografiji: 4. znanstvena konferenca Katedre za teoretske vede UL ALUO, september 2023; foto: Žan Vargek