Oddaja mape – 1. stopnja, 1. rok

Spoštovani kandidat/ka!

Obveščamo vas, da morate v skladu z Razpisom za vpis v I. letnik v študijskem letu 2022/2023, dne 7. junija 2022  oddati svoja dela v mapi, označeni z imenom in priimkom ter navedbo študijskega programa/študijske smeri za katero oddajate mapo. Vsebina mape je navedena v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023, ki je objavljen na spletni strani www.mizs.gov.si na povezavi https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani in na spletni strani www.aluo.uni-lj.si na povezavi https://www.aluo.uni-lj.si/vpis/.

V kolikor mape ne morete oddati osebno jo lahko pošljete priporočeno po pošti ali jo za vas dostavi druga oseba. Dela morajo prispeti na naslov Erjavčeva 23 najkasneje do dneva, določenega za fizično oddajo, to je do 7. junija 2022.

Za vse študijske programe in smeri študijskih programov oddate mapo na Erjavčevi c. 23, v času od 8. ure do 16. ure. Mapo oddate na mestu za oddajo pred vhodom v UL ALUO.

Po pregledu map s strani komisije za preizkus nadarjenosti prejmete obvestilo ali boste opravljali drugi del preizkusa. Drugi del preizkusa nadarjenosti lahko opravljajo le kandidati s pozitivno ocenjenimi deli. Obvestilo o rezultatu prvega dela preizkusa vam pošljemo po elektronski pošti, po 17. 6. 2022.

Kandidati, ki ste se prijavili na več študijskih programov ali smeri študijskega programa, morate oddati mapo za vsak program/smer posebej in tudi plačati preizkus nadarjenosti za vsako oddano mapo.

Račun z vsemi potrebnimi podatki za plačilo boste prejeli po elektronski pošti. Račun je potrebno plačati v vsakem primeru, ne glede na to, ali je kandidat opravil preizkus nadarjenosti ali ne.