Odboj / Bounce

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) in Mala galerija Banke Slovenije (MGBS) vabita na odprtje razstave podiplomskih študentk in študentov smeri Fotografija UL ALUO z naslovom ODBOJ / Bounce, ki bo v četrtek, 10. novembra 2022, ob 19.00, v MGBS, Slovenska cesta 35, Ljubljana.

Avtorice in avtorja:
Rok Černezel
Tine Lisjak
Hana Podvršič
Lana Soklič
Vita Tušek
Betsabea Vernik
Lara Žagar

Razstava je mesto, skozi katero lahko vstopimo v ustvarjalni postopek. Naj zveni še tako narobe, v napačnem vrstnem redu, razstavljanje nekega dela vnazaj izpostavlja pogoje kot pogoje, postopke kot postopke, formo in vsebino kot formo in vsebino. Določila ustvarjalnega postopka so nestabilna, dokler se z razstavljanjem ne organizirajo v notranje in zunanje polje, ustvarjanje se opredeli skozi razliko med npr. ateljejskim snovanjem in javnim predstavljanjem. Natančneje, razlika nastopi že z drugim pogledom, s predstavo, da obstaja zunanje gledišče, ki mu bo delo podvrženo. Pogled od zunaj, to gledišče tujega subjekta, je rušilne narave, operira skozi dvojno fantazmo: delu odnaša avtentičnost in mu vnaša smisel.

Ustvarjalni postopek se tako artikulira skozi dialektiko, ki jo vnazaj in vnaprej poganja zunanje polje. Nastop, razgaljenje, ločitev od snovalca, javna razgrnitev postopek demistificira in ga prepiše v berljiv linearni red. Ustvarjanju naenkrat lahko sledimo od točke do točke, vzpostavljeni so mejniki smisla, določene so smeri nujnosti. Hkrati pa se linearni prepis neobhodno zapleta, vozla in ciklično zvrača v izhodišče. Kar nas navdušuje. V odnosu do naslovnika razstava ne spreminja funkcije, enako reže v meso ustvarjanja tako za laične gledalce kot za stroko in ustvarjalce. Vsem se nalaga kot manifestna misel, prisotna odsotnost.

Odboj je rezultat raziskovanja načinov vzpostavljanja dialoga skozi razstavo in z razstavo, dialoga med njimi, nami, vami in vsem, kar se je nakopičilo vmes.

 

Razstava bo na ogled do 7. decembra 2022.

Javni vodstvi s kustosom, avtoricami in avtorji:

  • v četrtek, 24. 11., ob 17.00;
  • v sredo, 7. 12., ob 17.00.

 


Mentorji / moderatorji: doc. mag. Emina Djukić, izr. prof. Peter Koštrun, doc. Peter Rauch
Produkcija: UL ALUO
Podpora: Svet za umetnost UL, Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec, Koroški pokrajinski muzej, Boštjan Bugarič, Avtomatik Delovišče, Mestna občina Koper, doc. dr. Mojca Puncer, dr. sc. Sandra Križić Roban, prof. Alen Ožbolt, doc. Matej Stupica, Sara Rman
Kustos MGBS: Vladimir Vidmar