Od blizu / Izbliza / Up Close v Zagrebu

V torek, 28. maja 2024, ob 19.00, vas vljudno vabimo v Muzej sodobne umetnosti Zagreb (MSU Zagreb), na odprtje razstave Od blizu / Izbliza / Up Close, različico razstave Od blizu: Ohranjanje, varovanje in konserviranje-restavriranje del moderne in sodobne umetnosti, ki je bila lani na ogled v Moderni galeriji v Ljubljani.

V sredo, 29. maja, ob 13.00, pa bo v MSU Zagreb potekala še predstavitev novo izdane znanstvene monografije Od blizu / Izbliza / Up Close:

O projektu Od blizu

Moderna galerija v Ljubljani in Oddelek za restavratorstvo UL ALUO poglobljeno sodelujeta že od leta 2013. Skupaj s študenti konservatorstva-restavratorstva uresničujeta strokovne in raziskovalne cilje tako na področju diagnostike, dokumentiranja, posegov in preventivne konservacije kot tudi ozaveščanja in izobraževanja širše javnosti.

Na podoben način poteka sodelovanje tudi na Hrvaškem, saj Muzej sodobne umetnosti, Oddelek za konserviranje-restavriranje na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu in Umetniška akademija v Splitu izvajajo skupne projekte z namenom, da bi se študenti seznanili z značilnostmi sodobnih del ter z etičnim in tehničnim pristopom k modernim in sodobnim materialom.

Ker gre za kompleksno problematiko, se je v projekt Od blizu povezalo šest partnerskih ustanov, in sicer tri nosilne ustanove: MG+MSUM Ljubljana, UL ALUO in MSU Zagreb ter pridružene: UL FKKT, ZVKDS RC in ALU Zagreb. Pri projektih, katerih rezultati so pripomogli h končni podobi predstavljenega, so sodelovali tudi kolegi in študentje z drugih fakultet Ljubljanske univerze (NTF, PEF, FF, AGRFT), z zagrebških fakultet UMAS in FBF ter Atelje Vasko Lipovac v Splitu in Center za forenzične preiskave, raziskave in izvedenska mnenja Ivan Vučetić v Zagrebu.

Mednarodni projekt odstira raznolikost v pristopih reševanja modernih in sodobnih umetnin. Del projekta je bila obsežna razstava v Moderni galeriji v Ljubljani, ob kateri je nastal katalog in trojezična znanstvena monografija, v nastajanju pa je tudi spletna stran na kateri bodo na voljo gradiva s prilagoditvami tudi za slepe in slabovidne, gluhe in naglušne ter osebe z učnimi težavami. Nekaj teh prilagoditev je vidnih na filmih in zvočnih interpretacijah, kar je mogoče videti tudi na tej spletni strani. Razstava z obema publikacijama izpostavlja etična vprašanja, rezultate naravoslovnih raziskav, tehnologijo nastajanja umetnin ali razloge za nastale poškodbe, konservatorsko-restavratorske posege, včasih pa rešitve povezane s preventivno konservacijo.

Poslanstvo razstave, ki bo v ožjem izboru na ogled še v MSU Zagreb, je predvsem ozaveščanje najširše javnosti – vseh generacij in tudi ranljivih skupin o vseh zgoraj navedenih vprašanjih. Lažje razumevanje in doživljanje predstavljenega ter dostop do tega tudi ranljivim skupinam, nam prek tipanja, poslušanja in čutenja tistega, kar naj bi praviloma podoživeli le z očmi, omogočajo večplastne predstavitve. S tem je pripravljena osnova za nadgradnjo tu preizkušenih pristopov, kako približati umetnost vsem, tako v Moderni galeriji, kot tudi v drugih muzejskih ustanovah.  Izbrane vsebine, ki smo jih pripravili v zadnjih letih, bodo tudi po razstavi v MSU v Zagrebu na ogled po spletu, ob posebnih priložnostih spet v Moderni galeriji v Ljubljani in tudi v drugih galerijah pri nas in v tujini.

Vodje projekta: Nada Madžarac (MG+MSUM), Mirta Pavić (MSU), Tamara Trček Pečak (UL ALUO)

 

Razstava Izbliza bo v MSU Zagreb na ogled do 25. avgusta 2024.

 


Oddelek za restavratorstvo UL ALUO organizira brezplačen prevoz na odprtje razstave Izbliza. Prostor na avtobusu bo zagotovljen le za rezervacije in prijavljene. Zato prosimo, da s prijavo zagotovite svojo prisotnost oz. odjavo pošljete najmanj 4 dni pred odhodom. Prijava: https://forms.office.com/e/VeJETM7P3e

Razstava je del Konservatorsko-restavratorske transverzale.