Od besede do podobe

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) in Fakulteta za arhitekturo (UL FA) vabita na odprtje skupinske razstave študentk in študentov obeh šol z naslovom OD BESEDE DO PODOBE, ki bo v četrtek, 8. februarja, 2024, ob 19.00 v Mali galeriji Banke Slovenije (MGBS), Slovenska 35, Ljubljana.

Umetna inteligenca (UI) je postala novo orodje uporabe na področju arhitekture in vizualnih komunikacij, ki je množično dostopno. Tudi arhitektom in oblikovalcem ponuja inovativne načine pri reševanju arhitekturnih in oblikovalskih izzivov pri ustvarjanju izvirnih ustvarjalnih rešitev, ki jih do pred kratkim niso poznali.

Namen raziskave z naslovom Od besede do podobe je bil proučiti procese vključevanja UI v arhitekturi in vizualnih komunikacijah. Sporočilo razstave z istim naslovom izraža ugotovitve, ki izhajajo iz hipotetičnega modela: s pomočjo UI in človeškega znanja lahko od besede pridemo do podobe; na temelju podobe lahko s pomočjo UI in človeškimi posredovanji oblikujemo razstavo; oblikovanje publikacije bo sinteza UI in človeškega kritičnega razmišljanja.

Na razstavi so predstavljena besedila in ključne besede, ki opredeljujejo predhodne arhitekturne zasnove in na temelju katerih je nastalo novih 90 podob. Slednje so prikazane v skupni matrici ali v povezavah, ki naslavljajo sorodne besedne zveze med podobami. Programski jezik in pisava se na razstavi spreminjata in preoblikujeta v podobe. Sprva je pisava bela na črni podlagi, nato pa obarvane posamezne besede naznanjajo preobrazbo besed v podobe. Iz množice obarvanih besed so izločene le izbrane besede, iz katerih UI oblikuje podobo.

Izhodišče za grafično oblikovanje promocijskega gradiva projekta Od besede do podobe so bile na eni strani arhitekturne zasnove, ustvarjene z UI, na drugi strani pa namen predstavitve novega orodja (UI) pri konkretnem projektu razstave in vsega promocijskega gradiva, ki je v pomoč razumevanju projekta. Končna ugotovitev prinaša vedenje, da nam je UI lahko na obeh področjih – arhitekturnem in oblikovalskem – kot orodje v pomoč pri ustvarjanju novih vizualnih svetov. Vizualno promocijsko gradivo gradi na izkušnji hipotetičnega modela tako za analogno kot digitalno predstavitev. Prav tako se je pri projektu pokazalo kot izredno uspešno sodelovanje študentk in študentov arhitekture (UL FA) in oblikovanja vizualnih komunikacij (UL ALUO).

Razstava bo na ogled do 7. marca 2024.

 


SODELUJOČI

Študentke in študenti:
Matic Antolovič, študent, UL FA
Katarina Banko, študentka, UL FA
Jaša Benčič, študent, UL FA
Hana Bjesedica, absolventka, UL ALUO
Jan Hostnik, absolvent, UL ALUO
Hana Jelovšek, absolventka, UL ALUO
Strahinja Jovanović, absolvent, UL ALUO
Gal Snajder, absolvent, UL ALUO
Marko Stavrev, absolvent, UL FA
Eva Štupnik, absolventka, UL ALUO

Mentorji:
izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski, UL FA
prof. Eduard Čehovin, UL ALUO
prof. Radovan Jenko, UL ALUO
asist. dr. Tomaž Berčič, UL FA
asist. dr. Andrej Mahovič, UL FA

Delovni mentor: Luka Pajntar

Kustos MGBS: Vladimir Vidmar

Produkcija: UL FA in UL ALUO