OBVESTILO O PRILAGOJENEM OPRAVLJANJU ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI ZARADI POPLAV

Na Univerzi v Ljubljani od soočenja z uničujočimi poplavami, ki so prizadele tudi mnoge naše študente in njihove družine, iščemo poti za prilagoditev izvajanja izpitov in vpisa študentov v študijskem letu 2023/24.

V okviru trenutnih pravnih podlag smo naše članice, fakultete in akademije, obvestili o obstoječih možnostih:

  • možnost podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov (70. člen ZViS in 126. člen Statuta UL),
  • možnost ponavljanja letnika (66. člen ZViS),
  • možnost, da za vpis v študijsko leto 2023/2024 neposredno uporabi 125. člen Statuta UL glede minimuma doseženih KT ECTS za izjemni vpis v višji letnik,
  • da se vpis v študijske programe podaljša do 30. oktobra,
  • da se podaljša jesensko izpitno obdobje v študijskem koledarju UL za študijsko leto 2022/2023.

V povezavi z možnostjo podaljšanja izpitnega obdobja in vpisa najkasneje do 30. 10. 2023 smo na UL v stiku z MVZI glede ohranitve statusa študenta v tem obdobju.