Obvestilo o oddaji mape – 1. ROK

Spoštovani kandidat/ka!

Obveščamo vas, da morate v skladu z Razpisom za vpis v I. letnik v študijskem letu 2023/2024, dne 8. junija 2023 oddati svoja dela v mapi, označeni z imenom in priimkom ter navedbo študijskega programa/študijske smeri za katero oddajate mapo. Vsebina mape je navedena v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024, ki je objavljen na spletni strani www.mizs.gov.si na povezavi https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani in na spletni strani www.aluo.uni-lj.si na povezavi https://www.aluo.uni-lj.si/vpis/.

V kolikor mape ne morete oddati osebno jo lahko pošljete priporočeno po pošti ali jo za vas dostavi druga oseba. Dela morajo prispeti na naslov Erjavčeva 23 najkasneje do dneva, določenega za fizično oddajo, to je do 8. junija 2023.

Za vse študijske programe in smeri študijskih programov oddate mapo na Erjavčevi c. 23, v času od 8. ure do 16. ure. Mapo oddate v sejni sobi UL ALUO, v prvem nadstropju.

Po pregledu map s strani komisije za preizkus nadarjenosti prejmete obvestilo ali boste opravljali drugi del preizkusa. Drugi del preizkusa nadarjenosti lahko opravljajo le kandidati s pozitivno ocenjenimi deli. Obvestilo o rezultatu prvega dela preizkusa vam pošljemo po elektronski pošti najkasneje do 20. 6. 2023.

Kandidati, ki ste se prijavili na več študijskih programov ali smeri študijskega programa, morate oddati mapo za vsak program/smer posebej.

 

Lep pozdrav in srečno!