Projekt “Oblikovanje rešitev za obolele z multiplo sklerozo” razstavljen v Plečnikovem podhodu

Med 12. in 19. septembrom je v Plečnikovem podhodu (ki povezuje Park Zvezda in Plečnikov trg v centru Ljubljane) na ogled razstava projekta “Oblikovanje rešitev za obolele z multiplo sklerozo”, ki je bil prvič predstavljen letos junija pred rektoratom Univerze v Ljubljani. Po 19. 9. se bo razstava selila še v prostore partnerjev iz gospodarstva – družbe Roche in Gospodarske zbornice Slovenije. 

Na razstavi so predstavljeni praktični pripomočki za lajšanje življenja obolelim z multiplo sklerozo, ki so jih študentke in študenti Univerze v Ljubljani razvili v okviru projekta evropske zveze EUTOPIA, z interdisciplinarnim sodelovanjem industrijskega oblikovanja, medicine, strojništva, kognitivne znanosti, sociologije in arhitekture; ob pomoči mentorice in mentorja izr. prof. Lidije Pritržnik in prof. Jureta Miklavca, društva Spoznajmo multiplo sklerozo in v sodelovanju s farmacevtsko družbo Roche. O projektu je bil nedavno objavljen tudi prispevek v časniku Delo.

 

Več o projektu

Na pobudo UL smo se na UL ALUO v prvi fazi raziskovanja srečali z izzivom identifikacije ključnih problemov obolelih z multiplo sklerozo v različnih fazah simptomov bolezni, v nadaljevanju pa z načrtovanjem idejnih osnutkov za izboljšano uporabniško izkušnjo obolelih, njihovih skrbnikov in drugih deležnikov. Projekt se je razvijal v interdisciplinarnem okolju, v krogu predstavnic UL, predsednice in članov društva Spoznajmo multiplo sklerozo, predstavnice farmacevtskega podjetja Roche, koordinatorke in mentorjev projekta UL ALUO, desetih podiplomskih študentov industrijskega oblikovanja iz UL ALUO in šestih študentov drugih članic UL, s področij medicine, kognitivne znanosti, informatike, strojništva, sociologije in arhitekture.

Raziskovalni del projekta je temeljil na preverjanju izhodiščne hipoteze, da se oboleli z multiplo sklerozo izogibajo uporabi pripomočkov, saj jih ti zaradi medicinskega videza in neprilagojenosti različnim kontekstom uporabe stigmatizirajo. Slednje je toliko večji problem, saj bi redna uporaba pripomočkov lahko upočasnjevala napredek bolezni in izboljševala kvaliteto življenja obolelih in bližnjih.

Pristop je tako temeljil na v uporabnika usmerjenih raziskovalnih in oblikovalskih metodologijah. Pri tem je bilo ključno tesno sodelovanje s člani društva Spoznajmo multiplo sklerozo in predsednico društva, Renato Žohar. S sodelovanjem smo pridobili kvalitativne vpoglede v relevantne probleme, s katerimi se srečujejo oboleli in drugi ključni deležniki. Poleg namiznih raziskav, spletne ankete in analize obstoječih pripomočkov so bile izvedene kvalitativne raziskave, kot so uporabniški dnevniki, opazovanja uporabnikov v kontekstu uporabe in poglobljeni intervjuji ter soustvarjalna delavnica s končnimi uporabniki.

Na razstavi predstavljamo enajst konceptov, katerih rešitve odgovarjajo na različna v raziskovalnem procesu identificirana kritična področja:

• nestigmatizirana uporaba pripomočkov pri hoji, tudi v kontekstu posebnih priložnosti;
• življenje s prekomerno in nenadno utrujenostjo obolelih med vsakodnevnimi aktivnostmi;
• ohranjanje ravnotežja z olajšanjem premikanja in prenašanja težjih stvari ter drugih predmetov znotraj in izven doma;
• olajšano nameščanje zaščite v času mesečnega perila;
• omogočena možnost ličenja in nanašanje nakita za različne priložnosti;
• olajšana priprava obrokov.

Lidija Pritržnik

 


Organizacija: Univerza v Ljubljani, Tamara Boh, vodja Kariernih centrov UL, in Jelena Ličanin, Karierni centri UL
Koordinacija projekta: izr. prof. dr. Barbara Predan, prodekanja za razvojno in raziskovalno področje UL ALUO
Vodenje projekta na UL ALUO: izr. prof. Lidija Pritržnik
Mentorja: red. prof. Jure Miklavc, izr. prof. Lidija Pritržnik (oba UL ALUO)

Interdisciplinarni tim:
UL ALUO, smer Industrijsko oblikovanje
• Lea Berlic
• Urban Boštic
• Karel Filip Drobne
• Jakob Kolman
• Žan Girardon
• Lara Gorenc
• Tjaša Mužina
• Luka Pleskovič
• Daša Šešerko
• Živa Vaukan

UL Medicinska fakulteta
• Badreddine Azzaoui

UL Fakulteta za družbene vede
• Špela Telkeš

UL Fakulteta za strojništvo
• Jošt Soklič

UL Fakulteta za računalništvo in informatiko
• Anita Demšar
• Jerca Trček

UL Fakulteta za arhitekturo
• Lea Pirkmajer
• Jerca Trček

Društvo Spoznajmo multiplo sklerozo
• Renata Žohar, predsednica

Roche farmacevtska družba d.o.o.
• Nina Remškar

Oblikovanje postavitve razstave: Jure Miklavc
Izvedba razstave: O.K.VIR d.o.o. in Vasja Stojanovski

Aktivnost se je izvedla v okviru projekta EUTOPIA, delovni sveženj 4.

 

Na fotografiji: eden od predstavljenih konceptov: Daša Šešerko, Roll360