OA 2023: PODOBA IN UMETNA INTELIGENCA – okrogla miza

V sklopu spremljevalnega programa Odprte akademije 2023 bo v soboto, 3. junija, ob 10.00 na smeri Ilustracija (Dolenjska 83) potekala okrogla miza z naslovom ZAJTRK NA AKADEMIJI: PODOBA IN UMETNA INTELIGENCA, ki smo jo pripravili v sodelovanju s Centrom ilustracije.

Nove tehnološke zmožnosti ustvarjanja podobe ponujajo nove rešitve, a odpirajo tudi mnoga vprašanja, ki jih želimo osvetliti v okviru diskusije. Podoba je stara človekova spremljevalka, je kreacija, ki odslikava, kar je človeško. Bo tako tudi v prihodnje?

Sodelovale_i bodo:

prof. dr. Franc Solina, redni profesor računalništva in informatike ter član Laboratorija za računalniški vid na Fakulteti za računalništvo in informatiko (UL FRI);

Sebastian Korenič Tratnik, trenutno doktorski študent računalništva na Mednarodni podiplomski šoli IJS, magistriral pa je iz novih medijev na UL ALUO ter iz režije na UL AGRFT;

Urša Chitrakar, samostojna odvetnica, ki se ukvarja s pravnim svetovanjem na področju avtorskih pravic, intelektualne lastnine in umetniške produkcije;

Marko Cafnik, režiser in direktor podjetja Multiversum, ki deluje na področju filma in videa, VR, AR in MR;

Ciril Horjak, stripar, ilustrator in doktorand interdisciplinarnega doktorskega študija Likovne vede na UL ALUO.

 

Umetna inteligenca v likovni umetnosti med prenosom in generacijo slikarskega stila

V zadnjih nekaj letih se je zaradi napredka umetne inteligence ponovno pojavilo zanimanje za uporabo računalniških metod v umetnosti in oblikovanju. Generativne tehnologije, ki temeljijo na strojnem učenju in globokih nevronskih mrežah, so trenutno ena najbolj priljubljenih metodologij v digitalni umetnosti. Predstavljena bosta dva primera teh praks v slovenskem prostoru. V prvem so uporabljene konvolucijske nevronske mreže za prenos slikarskega stila iz obstoječih slik na novo narejene digitalne fotografije na primeru korpusov del slovenskih impresionistov. V drugem so uporabljene generativne nasprotniške mreže za generacijo novih slik na podlagi zgodovinsko obstoječih slikarskih del različnih stilističnih paradigem slikarstva iz slovenskega prostora v razponu med 18. in 20. stoletjem. Prikazana bodo osnovna načela generativnih tehnoloških metod v umetnosti ter potencial umetne inteligence, ki ne le posnema človeško ustvarjalnost, temveč jo tudi lahko dvigne na nove ravni.

– Franc Solina, Sebastian Korenič Tratnik

 


Produkcija: UL ALUO in Center ilustracije