Natečaj za oblikovanje trajnostne vrečke za SPAR Slovenija d.o.o.

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) v sodelovanju s SPAR SLOVENIJA d.o.o. objavlja natečaj za oblikovanje trajnostne vrečke, namenjen vsem študentkam in študentom UL ALUO.


 

V SPAR-u smo ponosni, da smo pomemben partner lokalnemu okolju. Vsak dan se trudimo ustvarjati prijazno izkušnjo in zagotavljati pestro ter kakovostno izbiro. Omogočamo delovna mesta in spodbujamo razvoj potenciala tako posameznikov kot skupin. Skrbimo, da ima naše delovanje čim manjši vpliv na naravo. Pomagamo ohranjati kulturno in naravno dediščino. Srčno delimo dobro in prispevamo k lepšemu jutri tistih, ki tega sami ne zmorejo. Že več kot 30 let in tako bo tudi v prihodnje.

 

SPAR IN TRAJNOSTNE VREČKE

V podjetju SPAR je eden glavnih ciljev delovanja podjetja, da delujemo trajnostno in to poskusimo vključevati v vse svoje korake in procese delovanja. Naše delovanje je trajnostno v procesih do dobaviteljev, zaposlenih in tudi do kupcev. Ozaveščati želimo širšo publiko o trajnosti, recikliranju in ponovni uporabi izdelkov, embalaže in tako lahko vsi skupaj pripomoremo k boljši in bolj čisti prihodnosti.

Trajnost vključujemo tudi v nakupne procese, tako ponujamo določena živila in izdelke v načinu prodaje, ko kupci nakupujejo s svojo embalažo. Prav tako se trudimo pri preoblikovanju embalaže izdelkov naše znamke, da uporabljamo manj plastike.

Kupcem ponujamo več opcij nakupovalnih vrečk, da lahko s svojim obnašanjem pripomorejo k bolj trajnostnemu nakupovanju. V prodaji imamo tudi trajnostne vrečke za sadje in zelenjavo.

 

TEMA NATEČAJA

Študente Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerze v Ljubljani (UL ALUO) vabimo k oddaji ustvarjalnega predloga za novo trajnostno vrečko. Želimo, da čim več ljudi začne uporabljati različne trajne oblike vrečk, ki jih v naših trgovinah ponujamo kar nekaj oblik. V jeseni bi  želeli ponuditi na police tudi bombažno vrečko.  Želimo vrečko, ki bo izstopala, ki bo imela sporočilo, ki bo ponazarjala duh časa , ki bo spodbujala k bolj trajnim nakupnim navadam.

Vrečka bo narejena iz 100% bombaža. Naklada vrečke bo 20.000 kom. Imela bo tudi notranji žep, ki ga kupci lahko uporabijo za trajne vrečke za sadje in zelenjavo.

 

CILJ NATEČAJA

Kupcem želimo ponuditi vrečko, ki bo moderna in bo odražala sporočilo, ki ga želi SPAR razširiti med svoje kupce:

 • Ozaveščanje kupcev k trajnostnemu obnašanju,
 • Ozaveščanje kupcev o recikliranju,
 • Ozaveščanje kupcev o večkratni uporabi.

Želimo spodbuditi gibanje oz. želimo vrečko, s katero se bo razširilo sporočilo – nosim to vrečko, da pokažem da želim biti trajnosten in skrbim za reciklažo in večkratno uporabo stvari in tako pripomorem k boljši in lepši prihodnosti. Design na vrečki naj bo trendi, sodoben in  mladosten.

 

KDO LAHKO SODELUJE

Prijava na natečaj je brezplačna. Namenjen je vsem študentkam in študentom Univerze v Ljubljani, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO). Z oddajo predloga za bombažno vrečko SPAR na natečaj ustvarjalci pristanejo na vsa določila natečaja.

V okviru natečaja imate vsi sodelujoči študenti možnost obiskovanja delavnic, ki jih bo vodil Roman Ražman. Na delavnicah boste deležni usmeritev ter pomoči pri razvijanju vaših idej. Udeležba na srečanjih ni pogoj za sodelovanje na natečaju.

Termini delavnic:

 • Torek , 6 . 6. 2023, 10:00-13:00 ; predavalnica 14, Erjavčeva 23;
 • petek, 9. 6. 2023, 10:00-13:00 ; predavalnica 7, Erjavčeva 23;
 • Petek, 16. 6. 2023, 10:00-13: 00 predavalnica 14, Erjavčeva 23.

 

GRAFIČNI ELEMENTI IN OMEJITVE

Nujno je, da na vrečko vključite logotip SPAR. Barvni toni, ki jih SPAR uporablja so rdeča in zelena barva. Nikakor ne želimo omejevati vaše kreativnosti, zato lahko uporabite tudi druge barve.

Sporočilo lahko podate tudi z besedo in sliko.

Vsak študent lahko prijavi več rešitev, vendar naj vsako rešitev odda samostojno s svojo 6-mestno številko.

 

NATEČAJNA DOKUMENTACIJA

Ob prijavi na natečaj morate za sodelovanje oddati:

 • Rešitev na priloženi mreži vrečke. V desnem zgornjem kotu naj bo na vsaki strani napisana vaša 6-mestna številka.
 • Obrazložitev rešitve na A3 formatu. V desnem zgornjem kotu naj bo na vsaki strani napisana vaša 6-mestna številka.
 • Predstavitveni plakat (možna uporaba »mock up« slikovnega gradiva). Plakat označite z vašo 6-mestno številko.
 • Priloge: izjava o avtorstvu.

Kreativna rešitev mora biti ustvarjena za format bombažne vrečke, poleg končne rešitve predložite tudi kratek opis izbranih elementov s predstavitvijo vaše rešitve na formatu A3 (PDF).  Poleg tega priložite še  predstavitveni plakat velikosti 70 × 100 (pokončno) cm z vsebinskim opisom rešitve. Razmislite, kako pritegniti pozornost in hkrati izraziti sporočilo  namena izdaje nove vrečke SPAR. Na plakatu kratko predstavite vsebino svoje rešitve za novo vrečko ter izbor elementov.

Zaradi 22. in 23. člena Zakona o rabi slovenščine mora biti besedilo na oblikovalski rešitvi vrečke, ki je umeščena v javni prostor, napisano v slovenskem jeziku oz. različica v slovenščini ne sme biti manj poudarjena kot besedilo v tujem jeziku.

Oblikovalska rešitve mora vključevati logotip SPAR. Logotip je lahko umeščen po presoji avtorja, prav tako je poljubna odločitev za barvo (barven ali črno-bel).

Natečajni predlogi morajo biti nepodpisani in brez kakršnihkoli oznak, ki bi lahko nakazovale avtorstvo oblikovalske rešitve. Vsa imena datotek, ki jih boste oddali, naj vsebujejo vašo 6-mestno številko, na primer: “vrecka_A3-123456.pdf”.

Priloge:

 • pravilnik o delu komisije,
 • izjava študenta_ke o avtorstvu.

Vsa dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh SPAR in UL ALUO.

 

TEHNIČNE ZAHTEVE

Rešitev za novo SPAR vrečko

Oblikovalska rešitev mora biti pripravljena v dimenzijah navedenih v priloženem dokumentu Mreža vrečke. PDF datoteka primerna za tisk.

Za tisk predstavitvenega plakata

Format: 700 × 1000 mm, + 3 mm za porezavo na vseh straneh.

Visokoresolucijski PDF ali JPG / (300 dpi) CMYK.

Izbor 10 oblikovalskih rešitev bo natisnjen v dimenzijah 700 × 1000 mm na formatu B1. Izbor predlaganih rešitev bo na ogled na razstavi v trgovini SPAR predvidoma konec junija ali v začetku julija.

Priložene datoteke

 • SPAR logotip.
 • Navodila za uporabo logotipa SPAR.
 • Mreža vrečke.
 • Izjava o avtorstvu.

 

OCENJEVALNA KOMISIJA

Štiričlansko ocenjevalno komisijo sestavljajo:

 1. David Kovačič (direktor SPAR SLOVENIJA)
 2. Lidija Rakuša (direktorica marketinga SPAR SLOVENIJA),
 3. Domen Fras (predstojnik Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij UL ALUO).
 4. mag. Milan Erič (predavatelj na UL ALUO).

 

MERILA ZA OCENJEVANJE

Komisija bo plakate ocenjevala po naslednjih kriterijih:

 • sporočilnost (skladnost s trajnostnimi smernicami),
 • tehnično ustreznost (usklajenost z razpisno dokumentacijo),
 • izvirnost in inovativnost ideje,
 • komunikacijsko jasnost,
 • pozitivnost sporočila.

 

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Oddaja oblikovalskih rešitev je hkrati prijava na natečaj in je možna izključno preko spleta v elektronski obliki: https://forms.gle/XqRzUpw3MArHxAjo6 z naslovom »SPAR –šifra plakata«.

Hkrati z datoteko za tisk (v formatu PDF – glej predlogo – navodila za pripravo datotek) je potrebno priložiti:

 • različico rešitve v formatu JPG brez avtorskega podpisa zaradi anonimnosti,
 • šifro plakata (6 mestna šifra, ki si jo avtor izbere sam),
 • izpolnjen in podpisan obrazec s podatki o avtorju in izjava o avtorstvu.

*V primeru zmage se avtor zavezuje delo prevesti v slovenščino ali dostaviti odprto datoteko za potrebe prevoda v slovenski jezik.

Prijavitelj lahko odda poljubno število predlogov.

Natečaj je anonimen, kar pomeni, da mora biti vsaka oblikovalska rešitev označena s šestmestno šifro, ki jo študent izbere sam.

 

AVTORSKE PRAVICE

Avtorji in udeleženci natečaja ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice in se strinjajo, da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob morebitnih predstavitvah projekta SPAR (na medmrežju, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in gradivih ter drugih objavah v okviru projekta SPAR). Avtorji plakatov soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in plakatov v medijih.

 

NAGRADNI SKLAD NATEČAJA

Na natečaju bodo izbrane 3 najboljše rešitve trajnostne vrečke SPAR. Vsi trije izbrani predlogi prejmejo 1.000,00 € neto nagrade. Nagrada bo izplačana na TRR zmagovalca.

Vsak od treh izbranih predlogov bo natisnjen na 20.000 vrečkah in v prodaji v SPAR trgovinah po celi Sloveniji.

Izbor najboljših 10 predlogov bo javno objavljen. Razstava vseh predlogov bo v Cityparku v Ljubljani, kjer bo v petek, 7. julija, ob 11.00, potekala tudi razglasitev nagrajencev.

O razstavi izbranih platnenih vrečk in nagrajencih bomo obveščali na spletni strani SPAR, UL ALUO in družbenih omrežjih SPAR, UL ALUO in na razstavi v centru SPAR.

Rezultat natečaja bo objavljen junija 2023 na spletni strani SPAR in družbenih omrežjih SPAR (Facebook, Instagram in Twitter) ter spletni strani UL ALUO in družbenih omrežjih UL ALUO (Facebook, Instagram). Naročnik si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli.

 

ROKI IN DODATNE INFORMACIJE

Natečaj se začne z objavo razpisa preko elektronske pošte poslane študentom UL ALUO, z objavo na spletni strani SPAR https://spar.si/ ter spletni strani UL ALUO https://www.aluo.uni-lj.si/ oziroma Facebook strani UL ALUO.

Rok za oddajo predlogov je 19. 6. 2023 do 12:00 (opoldan). Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo oddane v predpisanem roku. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so dosegljive preko elektronskega naslova: projektna.pisarna@aluo.uni-lj.si

Rezultat natečaja bo objavljen na spletni strani SPAR in UL ALUO ter družbenih omrežjih. Vsi prijavljeni bodo o rezultatih natečaja obveščeni tudi preko e-pošte.