Natečaj “ARS 60 – UMETNOST POSLUŠANJA” za študente_ke UL ALUO

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) v sodelovanju z Radiom Slovenija – Programom Ars objavlja natečaj za oblikovanje plakata na temo »ARS 60 – UMETNOST POSLUŠANJA«, namenjen vsem študentkam in študentom UL ALUO.

Komunikacijska akcija naslavlja 60-letnico delovanja 3. Programa Radia Slovenija – programa Ars, ki ima v radijskem in širšem medijskem prostoru poseben pomen. Poleg poročanja o kulturnih dogodkih ter priprave poglobljenih oddaj, intervjujev o izbranih temah, Program Ars ustvarja tudi veliko lastne produkcije – od obsežnega literarnega programa do radijske igre in koncertov. Sodeluje s številnimi ustanovami (Cukrarna, SNG Drama Ljubljana, Slovenska filharmonija, Društvo slovenskih pisateljev idr.) in je del zveze evropskih postaj EBU, v katero prispeva umetniške izdelke slovenskih ustvarjalcev. S svojo zavezanostjo kulturi, umetnosti in znanosti je najbolj profiliran program Radia Slovenija. Nobena druga radijska postaja pri nas namreč ne ponuja primerljivega programa. Na Arsu dajemo prostor nekomercialnim glasbenim žanrom, radijski igri, literarnim oddajam in drugim vsebinam, ki reflektirajo umetnost, kulturo, znanost in humanistiko. Čeprav morda predstavlja zatočišče za zahtevnejše poslušalce in intelektualno radovedno publiko, pa program ni elitističen, kulture ustvarjalci programa ne razumejo le kot akademske kategorije, temveč kot živ odraz in dragoceno spremljevalko. Tako prav s svojo specifičnostjo Ars povzdiguje vsakdan poslušalcev in ga bogati z umetnostjo ter tehtnimi vsebinami. To vlogo programa naj odraža tudi predlagani plakat. Načeloma bi si želeli izogniti že uveljavljenim podobam, kot so na primer mikrofon ali slušalke, in dati prednost svežim interpretacijam našega programa. Ker obletnico že zaznamuje celostna podoba oblikovalke Bojane Fajmut, je namen plakata predvsem vizualno prepričljivo zajeti srž Programa Ars in ne toliko informirati. Naš cilj je izdelek, ki bi si ga še leta želeli imeti na stenah dnevne sobe.

 

PREDMET IN CILJ NATEČAJA

Z natečajem želimo povečati prepoznavnost Programa Ars in širše poslušalstvo nagovoriti k spremljanju vsebin. Širšo javnost želimo opozoriti, da program ponuja številne kvalitetne vsebine in jih približati tudi tistim, ki jih še ne poznajo.

 

KDO LAHKO SODELUJE

Natečaj je namenjen izključno vsem študentkam in študentom UL ALUO. Z oddajo plakata na natečaj ustvarjalke_ci pristanejo na vsa določila natečaja. Prijava na natečaj je brezplačna.

Natečaj je anonimen, zbrani osebni podatki sodelujočih avtoric in avtorjev bodo ostali v Projektni pisarni UL ALUO do razglasitve rezultatov.

 

NAGRADE

 • Izbrani plakati bodo natisnjeni in javno objavljeni na razstavi v okviru TAM-TAM razstavišča;
 • zmagovalec prejme 700 evrov bruto, druga in tretja nagrada pa sta nagrajeni s 400 in 250 evrov bruto;
 • o razstavi izbranih plakatov in nagrajencih bomo obveščali na družabnih omrežjih Programa Ars in tiskovni konferenci ter v kulturnih in informativnih oddajah Radia Slovenija.

Rezultat natečaja bo objavljen junija 2023 na spletni strani Programa Ars in družbenih omrežjih Programa Ars (Facebook, Instagram in Twitter) ter spletni strani UL ALUO in družbenih omrežjih UL ALUO (Facebook, Instagram in Twitter). Naročnik si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli.

 

OCENJEVALNA KOMISIJA

Štiričlansko ocenjevalno komisijo sestavljajo:

 1. Nejc Prah (oblikovalec),
 2. Cvetka Požar (MAO),
 3. Izidora Pevec (Radio Slovenija – Program Ars),
 4. Peter Skalar (zaslužni profesor UL ALUO).

 

MERILA ZA OCENJEVANJE

Komisija bo plakate ocenjevala po naslednjih kriterijih:

 1. Originalna in inspirativna ideja.
 2. Kakovost izvedbe.
 3. Relevantnost vsebine plakata glede na vsebino natečaja.
 4. Tehnična ustreznost priprave plakata.

 

NATEČAJNA DOKUMENTACIJA

Kreativna rešitev mora biti ustvarjena za format TAM-TAM mestnih plakatov in razstavo, a namenjena tudi spominski funkciji, saj bo zmagovalni plakat namenjen priložnostnim darilom. Razmislite, kako pritegniti pozornost in hkrati izraziti naravo Programa Ars. Plakat naj izraža dodano vrednost, ki jo program prinaša za poslušalce ter naj se izogne že videnim motivom, povezanim z radijskim medijem. Zaradi 22. in 23. člena Zakona o rabi slovenščine mora biti besedilo na mestnem plakatu, ki je umeščen v javni prostor, napisano v slovenskem jeziku oz. različica v slovenščini ne sme biti manj poudarjena kot besedilo v tujem jeziku.

Plakat mora vključevati logotip Ars 60, ki ga je pripravila oblikovalka Bojana Fajmut (v priloženi datotekah na dnu te objave). Logotip je lahko umeščen po presoji avtorja, prav tako je poljubna odločitev za barvo (barven ali črno-bel).

 

TEHNIČNE ZAHTEVE

Plakat mora biti pripravljen v dveh dimenzijah:

 1. Tam-Tam
  format: 272 x 398 mm + 2 mm dodatka
  visokoresolucijski PDF ali JPG / (300 dpi) CMYK;
 2. za tisk plakata B2
  format: 490 x 680 mm + 3 mm dodatka
  visokoresolucijski PDF ali JPG / (300 dpi) CMYK.

Izbor najboljših plakatov bo natisnjen v večjih dimenzijah na formatu TAM-TAM mestnih plakatov, nagrajeni plakat pa bo v dvestotih izvodih natisnjen v formatu B2. Izbor najboljših plakatov bo na ogled na razstavi TAM-TAM v septembru 2023.

 

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Oddaja oblikovanih plakatov je hkrati prijava na natečaj in je možna izključno preko spleta v elektronski obliki na povezavi: https://forms.gle/uubFz8dL6YtLWxms7

z naslovom »Natečaj – ARS 60 – šifra plakata«.

Hkrati z datoteko plakata za tisk (v formatu PDF – glej predlogo – navodila za pripravo datotek) je potrebno priložiti:

 • različico plakata v formatu JPG brez avtorskega podpisa zaradi anonimnosti,
 • šifro plakata (6 mestna šifra, ki si jo avtor izbere sam),
 • izpolnjen in podpisan obrazec s podatki o avtorju in izjava o avtorstvu.

*V primeru zmage se avtor zavezuje delo prevesti v slovenščino ali dostaviti odprto datoteko za potrebe prevoda v slovenski jezik.

Prijavitelj lahko odda največ 2 plakata.

 

Vsa dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh Programa Ars in UL ALUO (v priloženih datotekah na dnu te objave).

 

AVTORSKE PRAVICE

Avtorji in udeleženci natečaja ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice in se strinjajo, da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob morebitnih predstavitvah projekta ARS 60 (na medmrežju, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in gradivih ter drugih objavah v okviru projekta ARS 60). Avtorji plakatov soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in plakatov v medijih.

 

ROKI IN DODATNE INFORMACIJE

Natečaj se začne z objavo razpisa preko elektronske pošte poslane študentom UL ALUO, z objavo na spletni strani Programa Ars https://ars.rtvslo.si/ ter spletni strani UL ALUO https://www.aluo.uni-lj.si/ oziroma Facebook strani UL ALUO, dne 17. 4. 2023.

Kot dodaten vir informacij za navdih za izdelavo plakatov na ARS priporočajo krajše izjave znanih oseb ob obletnici progama, ki so na voljo na spletu: https://365.rtvslo.si/oddaja/ars-60/173251552

Rok za oddajo plakatov je 26. 5. 2023 do 23:59. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo oddane v predpisanem roku. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so dosegljive pri vodji organizacije natečaja na strani ARS Izidori Pevec, preko elektronskega naslova: Izidora.Pevec@rtvslo.si.

 

PRILOŽENE DATOTEKE:

 • grafični elementi za natečaj (logotip – barvni in črni),
 • navodila za pripravo datotek (besedilo natečaja),
 • pravilnik o delu komisije,
 • izjava študenta_ke o avtorstvu.