Nagovor dekanje in novoizvoljenega dekana glede cepljenja

Spoštovane študentke in študenti,

kmalu začnemo novo študijsko leto, ki ga bo kot pretekli dve, nedvomno zaznamovala epidemija covid-19. Iz izkušenj vemo, da je študij na daljavo zgolj izhod v sili, in da so za kvalitetno učno okolje nujni socialni stiki, živ in neposreden dialog znotraj učne skupnosti, fizičen stik z učnim prostorom in z materiali. Ta nujnost stika je še toliko bolj izrazita prav v umetniškem okolju, na akademiji, kjer se srečujemo. Vsi si želimo izvedbo študijskega procesa v živo, a varno izvajanje študijskega procesa v predavalnicah, ateljejih in delavnicah bo mogoče le ob izpolnjevanju pogoja PCT.

Da omogočimo čim bolj nemoteno študijsko leto vsem, tako študentkam in študentom kot zaposlenim, je na prvem mestu varovanje zdravje in vzpostavitev varnega okolja. Prosiva vas, da spoštujete sedaj že vsem znan pogoj PCT pri vstopu v prostore akademije in se pridružujeva vabilu rektorja UL (ga pripenjava poleg) ter pozivava vse, ki se še niste odločili za cepljenje, da to čim prej storite. Epidemija se bo končala, šele ko bomo postali vsi bolj ali manj imuni na virus. Na najbolj kontroliran in varen način postanemo imuni s cepljenjem. Za cepljene je prvi stik z virusom bistveno manj tvegan kot za necepljene.

Pandemija je spremenila življenje vseh in vsakega od nas. Zavedajmo pa se, da imamo možnost s svojimi dejanji vplivati na čim bolj normalen potek študijskega leta, na leto brez prekinitev in utrujajočih zoom-ov, zato naj nam ne bo vseeno. Prepričana sva, da si vsi želimo, da se stanje normalizira in epidemija konča čim prej. Apelirava na vas, da imate možnost cepljenja v mislih, da pri odločitvah ravnate odgovorno, z mislijo na bližnjega. Predvsem pa se zavedajmo, da lahko naredimo veliko, če delujemo solidarno in kot skupnost.

Ostanimo zdravi. Lepo vas pozdravljava in se vidimo kmalu!

Izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš Prof. Alen Ožbolt
dekanja novoizvoljeni dekan

Ljubljana, 7. september 2021


Nagovor rektorja prof. dr. Igorja Papiča in novoizvoljenega rektorja prof. dr. Gregorja Majdiča glede cepljenja

Pogoj PCT na Univerzi v Ljubljani

CEPILNA MESTA ZA ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE TER ZAPOSLENE NA UNIVERZI V LJUBLJANI


Foto: Markus SpiskeUnsplash