Na odprtju razstave projekta EUTOPIA2050 Open Innovation Challenge – »Oblikovanje rešitev za obolele z multiplo sklerozo«

Študentke in študenti Univerze v Ljubljani (UL) so v okviru projekta EUTOPIA2050 Open Innovation Challenge – »Oblikovanje rešitev za obolele z multiplo sklerozo« razvili praktične pripomočke za lajšanje življenja obolelim. Lažja priprava obrokov, prenašanje bremen, lažja intimna nega, prilagojen nakit je le nekaj idej, ki so jih v okviru projekta EUTOPIA2050 z interdisciplinarnim sodelovanjem razvili študentke in študenti industrijskega oblikovanja, medicine, strojništva, kognitivne znanosti, sociologije in arhitekture. Koordinatorka projekta je bila prodekanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje UL (UL ALUO) izr. prof. dr. Barbara Predan, mentorica in mentor sta bila izr. prof. Lidija Pritržnik in prof. Jure Miklavc (oba z UL ALUO). V projektu sta sodelovala še društvo Spoznajmo multiplo sklerozo in farmacevtska družba Roche.

Študentke in študenti so svoje ideje predstavili na razstavi pred rektoratom UL. Razstavo modelov, prototipov in skic sta odprla rektor UL prof. dr. Gregor Majdič in prodekanja UL ALUO, koordinatorka projekta izr. prof. dr. Barbara Predan. Izdelki in storitve so še v fazi konceptov in še niso pripravljeni za prodajo na trgu, vendar pa si vse sodelujoče in sodelujoči želijo, da bi se projekt nadaljeval ter da bi nekega dne rešitve, predstavljene na razstavi, prispevale k vključujočemu oblikovanju, od katerega imajo lahko koristi vsi, ne le oboleli za multiplo sklerozo.

Odprtju razstave je sledila novinarska konferenca, kjer je bil projekt podrobneje predstavljen. Predsednica društva Spoznajmo multiplo sklerozo Renata Žohar je dejala, da si želi, da bi predlagane rešitve študentk in študentov nekoč prišle tudi na prodajne police. Še posebej pa se ji zdi pomembno in jo veseli, da so do teh rešitev prišli mladi. Zaveda se, da je potrebna velika mera potrpežljivosti in vztrajnosti na poti do boljših izdelkov in storitev, ki bodo lahko uporabni za vse, ne le za obolele z multiplo sklerozo.

Izr. prof. Lidija Pritržnik (UL ALUO) je na kratko pojasnila različne faze v procesu dela, od namiznih raziskav do poglobljenih intervjujev in opazovanj obolelih, od hitrega prototipiranja do spletne ankete, na katero je odgovorilo 129 obolelih, kar je pripeljalo do širokega nabora rešitev. Poudarila pa je tudi, da brez pomoči društva Spoznajmo multiplo sklerozo in njegovih članic, članov, ki so dejansko bili del interdisciplinarne ekipe, ne bi bilo tako uspešnih idej.

Prof. Jure Miklavc (UL ALUO) je dejal, da so študentke in študenti industrijskega oblikovanja pri svojem delu pokazali veliko mero empatije pri reševanju kompleksnih problemov s pomočjo kreativnosti, pokazali so, da se znajo soočiti s težjimi izzivi in so zmožni realizirati svoje zamisli bodisi skozi izdelke ali storitve ter da so sposobni dati številne različne odgovore na eno ponujeno vprašanje. V oblikovanju se ustreznost rešitve vedno meri v kontekstu uporabe.

Daša Šešerko, študentka industrijskega oblikovanja na UL ALUO, je bila na novinarski konferenci v vlogi predstavnice študentk, študentov. Povedala je, da je bil sam proces dela nekaj novega in da so bili poglobljeni intervjuji tisti, ki so študentkam in študentom odkrili, katere stvari so pri obolelih čustveno zaznamovane, zato so pri kreiranju rešitev izhajali iz teh izzivov. Novo je bilo tudi delo v večdisciplinarnem timu, ki ga je ocenila kot pozitivno, saj so študentke in študenti z drugih fakultet s svojim znanjem nadgradili njihove ideje.

Badreddine Azzaoui, študent 6. letnika Medicinske fakultete UL, je na kratko predstavil nekaj epidemioloških podatkov glede multiple skleroze, potek bolezni, katere sisteme lahko prizadene in kakšne so posledice za obolele. Dejal je, da so nastale rešitve odlične, da je bilo delo v večdisciplinarnem timu navdihujoče ter kot najpomembnejšo ugotovitev poudaril, da uporabnost projekta sega še veliko dlje od samega področja multiple skleroze.

 

Foto: STA