Marij Pregelj pod drobnogledom

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)

in Moderna galerija v Ljubljani (MG+MSUM) vabita na odprtje razstave

Marij Pregelj pod drobnogledom – Nastajanje in reševanje umetnin Marija Preglja,

ki bo v sredo, 25. aprila 2018, ob 20.00

v Razstavni dvorani XI, MG, Cankarjeva 15, Ljubljana.

Razstava Oddelka za restavratorstvo UL ALUO in Oddelka za konserviranje-restavriranje MG+MSUM z naslovom Marij Pregelj pod drobnogledom je zaključni del večletnega projekta, katerega cilj je bilo raziskovanje načina dela ter konserviranje-restavriranje umetnin velikega slovenskega slikarja.

Raziskovalno delo je temeljilo tako na naravoslovnih preiskavah kot na empiričnih preizkušanjih. Obseg dela je presegal možnosti ene ustanove, saj je šlo za priprave na veliko retrospektivno razstavo, zato se je Konservatorsko-restavratorskemu oddelku Moderne galerije že leta 2014/15 pridružil Oddelek za restavratorstvo UL ALUO, ki je v okviru projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja ter rednih programov, v sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT), ZVKDS Restavratorskim centrom in Narodno galerijo v Ljubljani, prispeval kadrovsko in finančno podporo za uresničitev zastavljenih ciljev. Projekte sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Razstava s študijami detajlov, s predstavitvijo konserviranih-restavriranih slik Marija Preglja, z opisi, grafičnimi in fotografskimi ponazoritvami našega dela ter s pomočjo projekcije prikazuje dogajanje v konservatorsko-restavratorskih ter naravoslovnih ateljejih zgoraj omenjenih ustanov v zadnjih letih.

 

Razstava bo na ogled do 11. junija 2018.

 

11. Konservatorska-restavratorska transverzala

Z odprtjem razstave se začenja tudi 11. Konservatorska-restavratorska transverzala, ki povezuje slovenske dogodke, povezane z nastajanjem, ohranjanjem in reševanjem naše kulturne dediščine z vsemi dogodki, ki se odvijajo v sklopu Evropskega leta kulturne dediščine 2018.

Konservatorsko-restavratorska transverzala pomeni pot od enega konservatorsko-restavratorskega dogodka k drugemu, pomeni povezavo med konservatorji-restavratorji, stroko in vsemi vami, ki vas naša kulturna dediščina zanima. Potekala bo od 25. aprila do 11. junija 2018 v različnih inštitucijah. Program celotne Transverzale

 

 

KOLOFON RAZSTAVE:

Idejni vodja projekta: Tamara Trček Pečak
Vodje konservatorsko-restavratorskih vsebin: Nada Madžarac, Lucija Močnik Ramovš, Tamara Trček Pečak
Avtorici besedil: Tamara Trček Pečak, Nada Madžarac
Projekcije: Nada Madžarac, Nika Maltar, Tamara Trček Pečak, Nadja Šičarov, Tomi Sedminek
Oblikovanje: Jernej Kejžar, Sara Sešlar Naraks
Postavitev razstave: Jernej Kejžar, Gregor Kokalj, Liza Lampič, Nada Madžarac,Tamara Trček Pečak,Sara Sešlar Naraks
Strokovni sodelavci: Janko Badovinec, Robert Černelč, Aleksander Mikuš, Miladi Makuc Semion, Emil Skočir, Mojca Štuhec, Nadja Zgonik
Konserviranje-restavriranje umentin: Živa Brglez, Tina Buh, Nina Dorič Majdič, Ksenija Jankovič, Klavdija Koren, Noemi Krese, Liza Lampič, Jan Legan, Nada Madžarac, Nika Maltar, Erica Sartori, Nives Slemenšek, Katja Tomšič
Vodji naravoslovnih raziskav: Katja Kavkler, Irena Kralj Cigič
Izvajalci naravoslovnih raziskav: Klavdija Koren, Domen Kranjc, Ana Penko, Sara Ražman, Črtomir Tavzes, Urška Zupančič
UV raziskave: Andrej Hirci
Tehnični vodja projekta PKPZ: Gregor Kokalj
Vodji delavnic in izvedbe tehnoloških študij: Nada Madžarac, Tamara Trček Pečak
Avtorji tehnoloških študij: Ana Bek, Petra Bohinc, Daša Bojc, Živa Brglez, Maja Cingerle, Jan Legan, Anja Novak, Martina Perković, Ana Prosen, Gašper Rems, Lisa Rode, Erica Sartori, Lara Skukan, Katja Tomšič
Študentje restavratorstva na UL ALUO udeleženi pri projektih PKPZ: Barbara Dragan, Ena Đelmo, Klavdija Koren, Jan Legan, Nika Maltar, Barbara Škander, Petra Zaviršek, Erica Sartori, Nives Slemenšek, Nadja Šičarov, Katja Tomšič
Koordinatorka projektov PKPZ: Mateja Vidrajz
Fotografije: Arhiv Oddelka za restavratorstvo UL ALUO in MSUM+MG
Lektoriranje slovenskih besedil: Mirjam Novak
Prevod v angleščino: Mirjam Novak
Lektoriranje angleških besedil: Paul McGuiness
Glasba na projekciji: Gašper Trček
Stiki z javnostmi: Sara Vatovec, Adela Železnik
Pomoč pri organizaciji: Gregor Kokalj, Tomaž Kučar, Marko Rusjan
Tehnična ekipa: Boris Fister, Igor Jeraj, Janez Kremžar, Armin Salihović, Roman Štrovs
Sodelujoče ustanove: MG+MSUM, ULALUO, FKKT UL, ZVKDS RC, Samson Kamnik, d. o. o., Narodna galerija Ljubljana, CHEMASS d.o.o., Video studio Zmajček, Ljubljana

 

 

Naslovno delo: Marij Pregelj, Ležeča, 1953/54, olje/platno, 64,5 x 92 cm, detajl

Naložbo sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.