Ljubljanski trópi 2023

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) in Botanični vrt Univerze v Ljubljani vabita na razstavo študentk in študentov smeri Ilustracija UL ALUO z naslovom Ljubljanski trópi 2023. Odprtje bo v četrtek, 9. marca 2023, ob 18.00, v tropskem rastlinjaku Botaničnega vrta UL, Ižanska cesta 15, Ljubljana.

Sodelujejo:

  • študenti_ke 3. letnika dodiplomskega študija pri predmetu Ilustracija V Jakob Golob, Maja Seliškar, Borja Slamič, Zala Tiran in Ana Turičnik;
  • študenti_ke 2. letnika podiplomskega študija pri predmetu Ilustracija MA III Mirjam Bešter, Julija Brudar, Ana Cerar, Kaja Horvat, Ana Joksović, Ognjen Odalovic, Nika Rupar in Anna Sangawa Hmeljak.

Mentorica: doc. mag. Marija Nabernik

 


Botanična ilustracija je del programa na študijski smeri Ilustracija že od leta 2015, sodelovanje v tem projektu z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani pa je le leto mlajše. Kako se bolje lotiti botanične ilustracije sredi zimskega semestra kot z obiskom tropskega rastlinjaka? Na prvi pogled praktična rešitev ima v ozadju strokovna izhodišča.

Pri Ilustraciji obravnavamo naravoslovno, botanično ilustracijo. Gre za področje ilustracije, ki spada pod znanstveno ilustracijo. Znanstvena ilustracija je kljub svojemu pomenu v izobraževanju, v razvoju znanosti in osveščanju poljudne publike večkrat spregledano ali celo nerazumljeno področje ilustracije. Moč upodobljenih vsebin, največkrat v kombinaciji z besedilom, dosega širšo publiko in nazorneje podaja kompleksne vsebine.

Tekom projekta Botanična ilustracija / Ljubljanski trópi, iz katerega se je razvila pričujoča razstava, smo na sorodni temi v skupnem projektu vertikalno povezali študente podiplomskega in dodiplomskega študija. S podiplomskimi študenti smo razvijali inovativne pristope k podajanju vsebin, povezanih z rastlinami, za širšo javnost. Izhodišče njihove naloge pa predstavljajo projekti 3. letnikov dodiplomskega študija, to so celostne botanične ilustracije obravnavane rastline, skupaj z mimetičnimi upodobitvami. Študenti dodiplomskega in podiplomskega študija so skupaj izvedli tudi del spremljajočih aktivnosti (predavanja v Botaničnem vrtu UL, vodeni obiski terenov, konzultacije ilustracij s strani strokovnih sodelavcev). Končne projekte obojih predstavljamo v obliki razstave za širšo javnost v avli Botaničnega vrta UL.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem strokovnim sodelavcem Botaničnega vrta UL, ki nas že leta podpirajo pri naših prizadevanjih za predstavljanje znanstvene ilustracije širši javnosti in nas gostijo na razstavah. Po tropskem rastlinjaku sta nas popeljala Jože Bavcon in Blanka Ravnjak. Zahvaljujem se Društvu Kaverljag, ki že dolga leta naslavlja pomembne teme v spektru odgovornega oblikovanja vizualnih komunikacij, Alešu Sedmaku za prispevek v obliki strokovnih konzultacij pri delu na botaničnih ilustracijah. Podjetju Seyens d. o. o. in zanj Jerneju Zupancu, ki si prizadeva za razumevanje pomena vizualne komunikacije v znanosti, našim študentom podiplomskega študija je dal pomembne napotke za snovanje ilustracij z znanstvenega vidika.

Marija Nabernik (Iz besedila v razstavnem katalogu.)

 

Razstava bo v avli Botaničnega vrta UL na ogled do 30. aprila 2023, vsak dan od 10.00 do 16.30. Ogled je brezplačen.

Spremljevalni program:

  • VODSTVI po razstavi – 15. 3. in 12. 4. ob 17.00;
  • DELAVNICI botaničnih ilustracij – 21. 3. in 19. 4. ob 17.00 (udeleženci se bodo naučili slikati akvarele rastlin, potrebna je predhodna najava na: katja.malovrh@bf.uni-lj.si).

 

 


Naslovna ilustracija: Zala Tiran

Oblikovanje: Julija Brudar, Kaja Horvat

Razstava in katalog sta rezultat razvojnega projekta Botanična ilustracija / Ljubljanski trópi, ki je sofinanciran v okviru ukrepa »Oblikovanje podpornega sistema in mehanizmov ter izvedba pilotnih primerov izvajanja študijskega procesa osredinjenega na študente« Razvojnega stebra financiranja (RSF).