Interni razpis za delitev sredstev Sklada UL za umetniško področje 2023

Svet za umetnost UL je objavil interni razpis za delitev sredstev Sklada UL za umetniško področje za leto 2023. Razpis je odprt od 1. julija do vključno 17. oktobra 2022.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, vsebovati mora vse zahtevane podatke in morebitne priloge.

Vlogo na interni razpis lahko oddajo akademsko osebje ali študent/skupina študentov na e-naslov: umetnost@uni-lj.si. V primeru, da je prijavitelj projekta študent/skupina študentov, mora ob prijavi imeti zagotovljeno odgovorno osebo projekta, zaposleno na članici UL, s katere prihaja.

Razpisna podpodročja na področju umetniške dejavnosti, pogoji za sodelovanje na razpisu, upravičeni stroški in ostale informacije najdete v besedilu internega razpisa.

V priponkah spodaj najdete razpisno dokumentacijo: