Gozdne živali v podobi

V četrtek, 11. januarja 2018, ob 18.00 Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) in Prirodoslovni muzej Slovenije (PMS) vabita na odprtje razstave del študentk smeri Ilustracija in predstavitev novih vsebin stalne razstave muzeja ob gozdni diorami.

Ilustracije in ostale vsebine novega dela stalne razstave v Prirodoslovnem muzeju Slovenije so nastale pri projektu Likovna in vsebinska dopolnitev predstavitve gozdnih živali, v okviru programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018 (ŠIPK).

Razstava ilustracij bo v muzeju na ogled do 29. marca 2018.

 

Več o razstavi

Avtorice ilustracij, študentke smeri Ilustracija na Oddelku za oblikovanje vizualnih komunikacij UL ALUO, so v okviru projekta ustvarile znanstvene ilustracije 26 živali. Ilustracije so tako informativne kot tudi realistične in predstavljajo tipičen primer obravnavane vrste. Gre torej za taksonomske ilustracije, katerih vloga je pomoč pri razlikovanju med vrstami živali.

Znanstvena ilustracija prikazuje verodostojno podobo dela stvarnosti, zato so tudi načini upodabljanja zelo svojevrstni. Za razliko od domišljijske ilustracije, ki se odmika v svet nezavednega, znanstvena ilustracija še vedno pomembno temelji na realističnem prikazu. Od njega se odmika takrat, ko nastaja v okvirih teme, ki dopušča bolj sveže in ustvarjalne prijeme.

Avtorice ilustracij:
Nuša Jurjevič, Dora Kaštrun, Eva Margon, Anja Rupar

Mentorica: doc. mag. Marija Nabernik

Kustosinja razstave: dr. Staša Tome

Oblikovanje: Dolores Gerbec

 

Več o projektu

Namen projekta Likovna in vsebinska dopolnitev predstavitve gozdnih živali je bila vsebinska dopolnitev gozdne diorame z imeni živali, znanstvenimi ilustracijami, zanimivostmi in interaktivnimi predstavitvami.

Pri projektu so sodelovale tudi študentke:
Tina Červan in Ana Lucija Šarič (UL ALUO), Lea Anžur (UL FF), Ajda Hiti, Ana Obal in Maruša Žirovnik (UL PeF)

Izvajalec/nosilec projekta: UL ALUO

Pedagoška mentorica: doc. mag. Marija Nabernik (UL ALUO)

Partnerja projekta: Prirodoslovni muzej Slovenije; Oblikovanje vizualnih komunikacij, Dolores Gerbec s. p.

Strokovni sodelavki: dr. Staša Tome (PMS) in Dolores Gerbec

Koordinatorka projekta: Mateja Vidrajz (UL ALUO)

 

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Namen javnega razpisa ŠIPK je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov.