Fontanigge: Šola solinarstva

V četrtek, 14. julija 2022, ob 17.00, se v Palači Cukrarna v sklopu BIO27 odpira razstava Fontanigge: Šola solinarstva / La scuola della salinatura.

Umetniški projekt Fontanigge je tretji korak v raziskovanja možnih načinov revitalizacije Sečoveljskih solin, zlasti njenega najbolj in najhitreje propadajočega dela na Fontaniggah. Umetniška interpretacija na poetičen način izpostavlja problem propadanja tega dela Sečoveljskih solin, in predstavlja šolo solinarstva kot rešitev, ki bi s svojim delovanjem ustavila propadanje in postopoma revitalizirala propadajoči del.

Video skozi arhivske vire in skozi posnetke, ki so jih posnele avtorice, preplete in interpretira preteklost s prihodnostjo solin v poetične presečne odseve. Projekcijo videa z elementom vode v interaktivno celoto poveže človek, ki je tudi sicer osrednji akter vsebinskega dela videa, prav kakor tudi delovanja solin. Video dopolnjuje maketa šole solinarstva, ki kaže, kako šola naseli zapuščene ruševine nekdanjega premogovnika in jih preobrazi v propulzivno območje, povezano tako s solinami kot s Sečovljami in njihovim zaledjem.

V video so vključene tudi risbe, s katerimi je predstavljen vpliv, ki bi ga šola lahko imela na revitalizacijo solin. Zadnji korak umetniškega raziskovalnega projekta je tako soočil zamisel o šoli solinarstva s predstavo o oživljenih Fontaniggah.

Na ogled vsak dan do 16. avgusta 2022, od 10.00 do 18.00, v Palači Cukrarna na Ambroževem trgu 3.

 

Video in postavitev razstave
AJDA ZUPAN, URŠA RAHNE, TAMARA MIHALIČ (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje)

Postopna revitalizacija solnih polj in postavitev razstave
ZALA DIMC (Biotehniška fakulteta), MIHA BENČINA (Fakulteta za arhitekturo)

Mentorji
doc. Mag. ANDREJ KAMNIK (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje), prof. dr. TATJANA CAPUDER VIDMAR in prof. dr. ANA KUČAN (Biotehniška fakulteta), doc. LEON BELUŠIČ (Fakulteta za arhitekturo)

Zunanja sodelavca
ETBIN TAVČAR, MATJAŽ KLJUN, /Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, OE Piran)

Producenti
Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

Projekt podpirajo
SVET ZA UMETNOST UNIVERZE V LJUBLJANI
POMORSKI MUZEJ – MUSEO DEL MARE “SERGEJ MAŠERA” PIRAN – PIRANO