EKO mesec UL (februar 2023)

Mesec februar je na Univerzi v Ljubljani EKO MESEC. Globalni razvoj in rast prebivalstva povečujeta pritiske na okolje. K trajnostnemu razvoju in upočasniti podnebnih sprememb, lahko prispevamo s spremembo svojih navad. Zato Center za obštudijsko dejavnost UL vabi, da se pridružite mesecu trajnostne mobilnosti in februarja premagujte svoje poti peš, s kolesom, uporabo javnega potniškega prometa in/ali z uporabo alternativnih oblik mobilnosti.

Vabljene_i tudi, da se udeležite predavanja o trajnostnem bivanju (samooskrbi) in uvedbi e-mobilnosti, delavnice nevidno življenje odpadkov, študentske izmenjavalnice in delavnice kreativne nadgradnje oblačil. V spletno Ekoteko pa ste vabljeni k delitvi koristnih gradiv s področja varovanja okolja.

DOGODKI EKO MESECA: