Echoes of Tomorrow: 40 let oblikovanja na ALUO začenjamo na Design Week-u v Milanu

Akademija likovnih umetnosti in oblikovanja (UL ALUO) se bo med 15. in 21. aprilom 2024 predstavila na milanskem tednu oblikovanja s paviljonom z naslovom Odmevi jutrišnjega dne / Echoes of Tomorrow.

Ob 40-letnici oblikovanja na Univerzi v Ljubljani se študentke in študenti UL ALUO na milanskem tednu oblikovanja predstavljajo s paviljonom, ki naslavlja problematiko vode preko študentskega projekta Dodola skupine Pjorkkala. Predstavili se bodo v BASE Milano, kjer poteka razstava We Will Design.

Odločitev, da se v okviru milanskega tedna oblikovanja (Milano Design Week 2024) ponovno predstavimo kot pedagoška, raziskovalna in v svetu prepoznana organizacija, je zato logična, a hkrati tudi nujna za nadaljnji okvir umeščanja Akademije v kontekst mednarodnih dejavnosti. Slednje je še toliko bolj pomembno, saj leta 2024 praznujemo 40 let visokošolskega izobraževanja oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje in s tem na Univerzi v Ljubljani. S predstavitvijo na milanskem tednu oblikovanja načrtno krepimo in potrjujemo svojo močno mednarodno prisotnost, transparentno komuniciramo svoje pedagoške in raziskovalne pristope, privabljamo tuje študente ter v domačem okolju dokazujemo in potrjujemo svoje poslanstvo in zaupanje, da vzgajamo najboljše kadre za prihodnost.

Projekt za milanski teden oblikovanja, z naslovom Odmevi jutrišnjega dne, je potekal v dveh fazah. V šolskem letu 2022/2023 smo s študenti podiplomskega študija Industrijskega oblikovanja s podporo študentov iz oddelka Oblikovanja vizualnih komunikacij izvedli raziskovalni projekt v okviru katerega smo poglobljeno raziskovali raznovrstne obstoječe domače in mednarodne razstavne postavitve.

Oblikovanje razstave je potekalo v šolskem letu 2023/2024, v pestri zasedbi dodiplomskih in podiplomskih študentov industrijskega oblikovanja in oblikovanja vizualnih komunikacij pod mentorstvom profesorjev obeh oblikovalskih oddelkov na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Proces je potekal eksperimentalno, a ves čas temelječ na skrbni uporabi orodij iz polja trajnostnega oblikovanja. V letu 2023 smo se nato odzvali na razpis milanskega BASE, hibridnega kulturnega centra, ki je skozi javni program CASE iskal projekte sožitja in sobivanja v dobi okoljskih in družbenih kriz. V kontekstu poziva smo se s svojim konceptom osredotočili na temeljno človeško potrebo – vodo. Z vidika trenutne okoljske krize je ta tema izjemno aktualna, saj bo po vseh znanih podatkih, dvig povprečne temperature na Zemlji pomembno vplival na vodne ekosisteme po vsem svetu in s tem na naraščajočo nedostopnost čiste in pitne vode za vedno večji del svetovnega prebivalstva.

V tem kontekstu smo projekt predstavitve zgradili na odlični magistrski nalogi treh študentov industrijskega oblikovanja, Žana Girandona, Pie Groleger in Luka Pleskoviča. Z nalogo z naslovom Načrtovanje predlogov in rešitev za dvig ozaveščenosti in odpravo problema onesnaženosti vode pri lokalnih skupnostih z lastnim vodnim zajemom namreč kažemo vsoto znanj, ki jih naši študenti pridobijo med petimi leti študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.

Rezultat magistrskega dela je kulminiral v izdelku Dodola in temelji na regenerativnem oblikovanju, ki vodo filtrira na principu mehanske filtracije skozi porasto matrico keramičnega materiala ter hkrati tvori center razstavne postavitve v Milanu.

Kontekst razstavne postavitve je predstavljen v uvodniku spremnega besedila ob razstavi: »Z razvojem industrije preteklih stoletij in posledic razvoja eksponentne rasti v prejšnjem stoletju smo se radikalno približali vzdržnosti planetarnih meja. In to čeprav le gibanje znotraj meja planetarnih mej zagotavlja ustrezne razmere za vzdrževanje pestrega in zdravega ravnovesja življenja našega planeta. Posledice prekoračitev meja so otipljivo vidne že danes. Povprečne temperature ozračja strmo naraščajo, oceani se kisajo, upada biotska raznovrstnost, drastično se povečuje število naravnih katastrof – pri čemer pa nas prave posledice dejansko še čakajo. Kako torej misliti sedanjost? Zgolj tako, da končno začnemo razumeti, da zeitgeist oz. duh časa presega našo sedanjost, kar pomeni, da se mora naše spopadanje s trenutnimi problemi hkrati spopadati s prihodnjimi. Prav zato mora oblikovanje našega časa presegati zeitgeist in začeti gledati v prihodnost. Danes je treba oblikovati artefakte prihodnosti za delovanje v sedanjosti.” (Črt Štrubelj v uvodniku kataloga projekta)

Izhajajoč iz širšega konteksta naloge, so študenti oblikovali postavitev, ki se igra s koncepti odmevov in odsevov, ki jih ustvarja gibanje vode. Z namenom ustvarjanja igre so odsevi ujeti v lahkotni, na trajnosti utemeljeni krožni postavitvi, sestavljeni iz tekstilnih zastorov. Igra senc obiskovalce subtilno vabi k interakciji in svojstvenemu branju paviljona. Krožna zasnova paviljona sporoča kroženje vode in medsebojno povezanost na videz nepovezanih dejavnikov; igra odsevov in zvokov vode pa ustvarja meditativno vzdušje, ki obiskovalce spodbuja k poglabljanju v vsebino. Materialnost paviljona prepletata mehkoba in vpojnost tkanine z odbojnostjo, trdnostjo in lahkotnostjo pločevine. Osrednji otok z razstavljenim produktom je vodna »fontana« – zbirališče in izhodišče paviljona, katerega namen je ustvarjanje občutka vzajemne pripadnosti.

Pri oblikovanju paviljona smo sledili pristopom s čim manjšim vplivom na okolje. Paviljon je zasnovan modularno, kar omogoča transport z manjšim ogljičnim odtisom, prav tako pa takšna zasnova podaljša življenjsko dobo paviljona. Paviljon se lahko vedno znova brez večjih posegov postavlja v najrazličnejše prostorske kontekste. Na tej osnovi smo pri snovanju paviljona zavestno uporabljali trpežne materiale, ki bodo prenesli postavitev v visoko obljudenih razstavnih prostorih. Po zaključku življenjske dobe paviljona bo vse razstavne elemente mogoče znova uporabiti ali reciklirati.

Izvedena postavitev pa nenazadnje tudi dokazuje, da z našimi pedagoškimi pristopi, ki jih izvajamo in z izjemnimi posamezniki, ki jih izobražujemo, lahko dejansko oblikujemo in izvajamo mednarodne projekte ter se suvereno umeščamo na svetovni oblikovalski zemljevid. S projekti, ki jih oblikujemo, smo zmožni trajnostno delovati in z vsebinami, ki jih raziskujemo, že danes nagovarjamo prihodnost.

Pridružite se nam  v BASE Milano (Via Bergognone 34, MIlano) in si oglejte predstavljeni projekt znotraj našega paviljona, ki povezuje oblikovanje z aktivizmom in konvivialnostjo ter poudarja vpliv UL ALUO tekom 40. let svojega delovanja!

 


Kuratorja: Jure Miklavc in Barbara Predan
Avtorji raziskovalnega dela in razstavljenega dela: Žan Girandon, Pia Groleger, Luka Pleskovič (Pjorkkala)
Avtorji razstavnega raziskovalnega dela: Laura Bučar, Rok Černezel, Zoja Funda Lipnik, Urh Furlanič, Iva Grilec, Andrija Mihailović, Luka Obal, Jaka Oman, Marjana Raspor, Nika Vidnjevič
Mentorji razstavnega raziskovalnega dela: Rok Kuhar, Jure Miklavc, Lidija Pritržnik
Avtorji razstavnega koncepta in oblikovanje razstave: Zoja Čepin, Domen Klinc, Maša Kralj, Jure Kralj, Andrija Mihailović, Črt Štrubelj
Grafično oblikovanje: Hana Jelovšek, Gal Šnajder
Mentorji: Rok Kuhar, Jure Miklavc, Janez Mesarič, Barbara Predan, Roman Ražman
Izvedba: David Kosi
Fotografija ekipe: Žiga Gorišek; fotografije Dodole: Bor Cvetko
Organizacija razstave: UL ALUO

>>Spremljajte Echoes of Tomorrow IG!