Del notranje opreme novega Centra Rog ustvarili študentke in študenti ALUO

22. junija 2023 je potekal dogodek ob sklenitvi sodelovanja med Univerzo v Ljubljani in Centrom Rog. Ob tem je bila na ogled tudi razstava klubskih mizic, ki so jih kot del notranje opreme Centra Rog ustvarili študentke in študenti industrijskega UL ALUO.

Center Rog bo deloval kot javni in sodobni izdelovalniški prostor 21. stoletja, ki je namenjen najširšemu krogu uporabnikov in uporabnic s poudarkom na oblikovanju, arhitekturi, inženirstvu, urbanem rokodelstvu, izdelovalništvu ter uporabnih umetnostih. Na 1200 m2 bo osem skupnostnih izdelovalnih delavnic, ki bodo nudile številne priložnosti za delo, druženje in sodelovanje. Partnerstvo med Univerzo v Ljubljani in Centrom Rog, ki med drugim vključuje uporabo pedagoške učilnice ter 300 ur dela v skupnostnih delavnicah, je namenjeno izmenjavi znanj, povezovanju fakultet z lokalnim okoljem, večji dostopnosti izdelovalnih znanj in orodij, pridobivanju tehničnih in mehkih veščin tako študentk in študentov kot pedagoškega kadra ter meddisciplinarnemu sodelovanju različnih fakultet na skupnih projektih.

Posebej dragoceno je sodelovanje v okviru pilotnih meddisciplinarnih projektov zveze EUTOPIA, učne in raziskovalne skupnosti desetih evropskih univerz, za Univerzo v Ljubljani pa je sodelovanje tudi priložnost za uvajanje sistema mikrodokazil in vseživljenjskega učenja, ki ga razvija v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Na Univerzi v Ljubljani (UL) pozdravljamo medinstitucionalno sodelovanje s Centrom Rog, saj to odpira nove priložnosti za razvoj kreativnih modelov izobraževanj in razvoja multidisciplinarnih laboratorijev praktičnega znanja. Povezani se lahko bolje odzivamo na družbena, ekonomska in kulturna vprašanja razvoja tako mesta kot države. Univerza v Ljubljani se je v Strategiji UL 2022–2027 zavezala k povezovanju s svojim okoljem in vzpostavljanju tvornega dialoga, ko gre za vprašanje prenosa znanja. Veseli smo, da so v Mestni občini Ljubljana in Centru Rog prepoznali pomen partnerstva pri reševanju izzivov našega časa,« pravi rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič.

»Partnerstvo z Univerzo v Ljubljani bo prostore Centra Rog napolnilo s kreativnim vrvežem študentskega življenja, ki ga bomo dopolnili s sodelovanjem s številnimi drugimi izobraževalnimi ustanovami na vseh ravneh. S tovrstnimi partnerstvi se akademsko okolje prepleta z mestom, približujemo ga vsem meščankam in meščanom, predvsem pa ustvarjamo priložnosti za prenos znanj pri inoviranju, prototipiranju in izdelovanju izdelkov, ki odgovarjajo na pereče izzive današnje družbe in okolja,« je ob sklenitvi sodelovanja povedala direktorica Centra Rog Renata Zamida.

Dogodek, ki so se ga udeležili tudi predstavniki vseh sodelujočih fakultet UL, se je zaključil z ogledom razstave klubskih mizic, ki so jih kot del notranje opreme Centra Rog ustvarili naši študentke in študenti 1. stopnje smeri Industrijsko oblikovanje UL ALUO, po kateri so vodili avtorice in avtorji mizic, celoten potek projekta je ob tej priložnosti predstavil predstojnik Oddelka za industrijsko in unikatno oblikovanje UL ALUO izr. prof. Rok Kuhar.

Mizice bodo svoje mesto dobile v steklenem prizidku Centa Rog. Po načrtih, ki so jih prispevali avtorice in avtorji, pa si jih bodo v mizarski delavnici lahko izdelali tudi bodoči uporabniki Centra Rog.

 


Foto: Domen Pal