Četrta znanstvena konferenca Katedre za teoretične vede UL ALUO

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) vabi na četrto znanstveno konferenco Katedre za teoretične vede z naslovom DISKURZI O UMETNOSTI, OBLIKOVANJU IN KULTURI V PRIZMI POSTHUMANIZMA. Potekala bo v torek, 26. septembra 2023, med 10. in 16. uro, na UL ALUO, v prostorih smeri Video, animacija in novi mediji, Tobačna ulica 5, Ljubljana.

Letošnja edicija konference se ob zavedanju splošne krize zahodnega humanizma in antropocentrizma posveča vprašanju posthumanizma, pojmu, s katerim poskušamo zajeti niz epistemoloških premen, vezanih na sodobno tehnologizacijo družbenega vsakdana in narave. Tradicionalno pojmovanje človeka postaja z napredkom visokih tehnologij, kibernetike, genetike, biotehnoloških in nevroznanstvenih raziskav obsoletno in podvrženo kritičnim pretresanjem tudi v humanističnih vedah. Medtem ko posthumanizem razmišlja o osnovnih postulatih (post)človeškega stanja v tehnološko napredni družbi, se transhumanizem ukvarja z vizijo transhumanega umetnega bitja, ki ustreza kibernetično-biotehnološki in tehnofilski viziji tehnološke nadgraditve človeških in drugih bitij. V umetnosti, oblikovanju, arhitekturi, znanosti in humanistiki nastaja vrsta novih, interdisciplinarnih metodologij in hibridnih umetniško-znanstvenih raziskovalnih pristopov, ki pričajo o intenzivnih in pospešenih transformacijah človeka v času globalne spremembe družbene paradigme.

Prispevki sodelujočih raziskovalcev, znanstvenikov, umetnikov in oblikovalcev se bodo posvečali ekološkim temam, kot so trajnost, vzdrževanje in podnebne spremembe, problematiki tehnologizacije in virtualizacije resničnega, eksponentnemu razvoju informacijskih in kibernetskih tehnologij, novih medijev in umetne inteligence. Osvetlili bodo feministične problematike, študije spola, pomen hibridnosti in fluidnosti identitet ter odnos do živali v širših pozicijah trans-, post- ali inhumanizma. V interdisciplinarnem znanstvenem duhu bomo stremeli k vzpostavitvi žive in pluralne razprave, ki bo spodbujala refleksije, diskusije in strasti do nadaljnjega teoretskega raziskovanja.

Vabljeni poslušalke in poslušalci, kotizacije ni, prijava ni potrebna!

Več o vsebini konference si lahko preberete v spremljajoči znanstveni publikaciji v priponki spodaj.

 

PREDAVATELJICE IN PREDAVATELJI:

Uršula Berlot Pompe, UL ALUO
Petra Černe Oven, UL ALUO
Peter Tomaž Dobrila, KIBLA
Or Ettlinger, UL FA
Petja Grafenauer, UL ALUO
Luka Horjak, UL FF
Kaja Kraner, MG
Barbara Predan, UL ALUO
Tim Prezelj, UL PEF
Mojca Puncer, UM PEF
Blaž Šeme, UL ALUO
Nadja Zgonik, UL ALUO

 

PROGRAM:

10.00–10.15
Uvodne besede in pozdravni nagovori:
prof. Alen Ožbolt, dekan UL ALUO
prof. dr. Petra Černe Oven, UL ALUO, vodja Katedre za teoretične vede
prof. dr. Uršula Berlot Pompe, UL ALUO, koordinatorica konference

10.15–10.30
Prof. dr. Petra Černe Oven, UL ALUO
KOMUNIKACIJA V ČASU POSTHUMANIZMA: ALI JE UPORABA TELESA IN ANALOGNE KOMUNIKACIJE RES STVAR PRETEKLOSTI?

10.35–10.50
Izr. prof. dr. Mojca Puncer, UM PeF
POSTHUMANIZEM SKOZI FEMINISTIČNO PERSPEKTIVO: UMETNICA – ŽIVAL – SVET

10.55–11.10
Prof. dr. Uršula Berlot Pompe, UL ALUO
MIMESIS IN UMETNOST V ČASU NEVROMORFNIH TEHNOLOGIJ

11.15–11.30
Doc. dr. Or Ettlinger, UL FA
PRESEGANJE VIRTUALNEGA

11.30–11.45
Diskusija in odmor s kavo

11.45–12.00
Izr. prof. dr. Barbara Predan, UL ALUO
ČAS ZA ČAS

12.05–12.20
Asist. mag. Tim Prezelj, UL PeF
Asist. mag. Luka Horjak, UL FF
ESTETIKA VIDEOIGRE BALDUR’S GATE 3 V INTIMNI LUČI TRANSHUMANIZMA

12.25–12.40
Dr. Kaja Kraner, MG
INHUMANIZEM KOT MOŽNO IZHODIŠČE RAZMIŠLJANJA O RELACIJI UMETNOSTI IN TEHNOLOGIJE

12.45–13.00
Peter Tomaž Dobrila, KIBLA
KODA UMETNE INTELIGENCE

13.00–13.45
Diskusija in odmor za kosilo

13.45–14.00
Izr. prof. dr. Nadja Zgonik, UL ALUO
NAČELA OKOLJSKE ETIKE IN UMETNIŠKO USTVARJANJE

14.05–14.20
Doc. dr. Petja Grafenauer, UL ALUO
ŠE VEDNO PREZRTA UMETNICA HENRIKA ŠANTEL (1874–1940)

14.25–14.40
Doc. dr. Blaž Šeme, UL ALUO
ZBIRANJE IN RAZSTAVLJANJE UMETNIN V LUČI DIGITALNE HUMANISTIKE IN BOLJ TRAJNOSTNEGA VARSTVA

14.40–15.10
Diskusija: vprašanja, refleksije, zaključki
Moderiranje: Uršula Berlot Pompe, Tim Prezelj

15.45
Kosilo in druženje

 

Konferenca bo potekala v slovenskem jeziku.

Dodatne informacije:
Uršula Berlot Pompe, ursula.berlotpompe@aluo.uni-lj.si

 


Organizacija: UL ALUO

Znanstvena konferenca se izvaja s podporo Katedre za teoretične vede UL ALUO in sredstvi za promocijo raziskovanja v Institucionalnem stebru financiranja (ISF).