Čas in nematerialnost

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) in Slovenski etnografski muzej (SEM) v sodelovanju s Svetom za umetnost Univerze v Ljubljani vabita na razstavo ČAS IN NEMATERIALNOST, ki združuje umetniška dela študentk in študentov različnih smeri UL ALUO. Gre za prvega v nizu ob razstavnih projektov nove stalne razstave SEM – Človek in čas.

Odprtje bo v četrtek, 7. decembra 2023, ob 18.00 v SEM, Metelkova 2, Ljubljana (razstavna hiša SEM).

Slovenski etnografski muzej se v prazničnem in jubilejnem letu, v katerem obeležuje 100-letnico svojega nastanka, z novo stalno razstavo Človek in čas osredotoča na – ČAS. Na viden in neviden, minljiv in večen, merljiv in cikličen čas. Na čas, ki ga živimo, na vsakdanji in praznični čas, pa tudi na neskončen in večen čas. Čas lahko zaznavamo tudi v muzejskih predmetih, umetniških delih in prostoru. Prav vsak posameznik pa čas dojema po svoje. Zato SEM ob svoji novi stalni razstavi spremljajoče razstavne projekte pripravlja pod naslovom Srečevanja v času. »Svoj čas« bodo zunanji partnerji, posamezniki, skupine, strokovna javnost in fakultete predstavili na občasnih razstavah.

Prva v nizu je razstava Čas in nematerialnost, na kateri študenti UL ALUO pod vodstvom mentorjev svoje videnje časa predstavljajo v individualnih in skupinskih delih, ustvarjenih v letošnjem letu. Obenem njihova razstava že odprti prvi del nove stalne razstave Človek in čas: Prvih 100 povezuje z drugim delom, naslovljenim Človek in čas: Od ponedeljka do večnosti, ki ga bodo v SEM odprli leta 2024.

Razstava Čas in nematerialnost združuje umetniška dela študentov različnih smeri UL ALUO, ki se tematsko ukvarjajo s časovnostjo, z minljivostjo, s staranjem, trajnostjo ali trenutnostjo v doživljanju osebnega, individualnega in družbenega vsakdana. Časovnost, ki se je danes pogosto zavedamo z občutki vsakdanjega hitenja in »izgubljenega« časa, je ena od osnovnih kategorij doživljanja in merjenja realnosti. Razlike med linearnim in cikličnim časom, mehansko merljivo in subjektivno doživeto časovnostjo ali razmerjem časa, prostora in snovi so teme, ki so navdihovale tako tradicionalno kot tudi sodobno umetniško produkcijo. Med vse večjo digitalizacijo vsakdana se tudi spremenjeno doživljanje časovnosti pogosto izraža v razmerju do virtualnega prostora in specifičnih oblik dematerializacije, ki se tičejo tako same predmetnosti kot tudi novih oblik medčloveške, breztelesne, kibernetične interakcije. Nematerialnost se v kontekstu informacijskih tehnologij nanaša na stanje minimalne materije ali telesnosti, ko so različne kategorije realnosti, prostora in časa, prevedene na raven digitalne informacije oziroma kode; govorimo o hipermaterialnosti sodobne realnosti kot procesu kontinuirane pretvorbe vseh vrst informacij – podob, zvokov, besed – v digitalno sfero fluidne in netaktilne virtualne prostorske časovnosti.

Študentke in študenti umetniških in oblikovalskih smeri UL ALUO so ustvarili umetniške refleksije, interpretacije ali vizionarske hipoteze časovnosti, povezane s spremenjenimi razmerami doživljanja časa v obdobju digitalizacije ter družbenih in političnih napetosti. Sodobne oblike postmedijske, klasične (analogne – slikarske, kiparske) ali digitalne (hibridne) umetnosti se soočajo s humanističnimi, z ekološkimi in s sociološkimi problematikami, ki zrcalijo sodobno razumevanje časovnosti kot temeljne kategorije realnosti.

 

Avtorice in avtorji del: Tim Topić, Ana Božič, Jan Hostnik, Strahinja Jovanović, Eva Štupnik, Mori Sikora, Stela Primc, Katarina Snoj, Isidora Todorić, Sara Skenderija, Katarina Babič Derenda, Zdenka Pandžić, Dora Rupčić, Katarina Marov, Ana Govc, Dunja Rahovsky Šuligoj, Valentin Radulović, Klara Maček, Inja Prebil, Liza Jutra Norčič, Anka Štrukelj, Domen Hitrec, Ana Janež, Manuel Brajnik, Jan Lavrič

Mentorja: prof. dr. Uršula Berlot Pompe, UL ALUO, in asist. mag. Tim Prezelj, UL PEF in in ZRC SAZU

 

Razstavo ČAS IN NEMATERIALNOST je pripravila UL ALUO, zanjo prof. Alen Ožbolt, dekan, v sodelovanju s SEM, zanj Natalija Polenec, direktorica.

Razstava bo na ogled do 11. februarja 2024.

 


Koordinatorka razstave v SEM: Natalija Polenec
Koordiniranje UL ALUO: Mateja Vidrajz
Grafično oblikovanje: Tim Topić in Jan Kranjec, UL ALUO
Besedilo: Uršula Berlot Pompe, UL ALUO, in Maja Kostric Grubišić, SEM
Jezikovni pregled: Irena Destovnik
Komuniciranje: mag. Maja Kostric Grubišić, mag. Irena Plešivčnik, Maja Kocjan, SEM; Sara Bešlin Vatovec, UL ALUO
Tehnična podpora: Boštjan Marolt in Kristijan Dolenc Rojko, SEM
Slovenski etnografski muzej, 2023