Bodi črka – postani beseda!

Vljudno vabljeni na odprtje razstave Bodi črka – postani beseda!, ki bo v četrtek, 12. novembra 2015, ob 19.00, v Galeriji Vodnikove domačije Šiška, Vodnikova cesta 65, Ljubljana. Razstavo bosta odprla dekan ALUO izr. prof. Boštjan Botas Kenda in dr. Petja Grafenauer.

Na razstavi s podnaslovom Kaligrafija, tipografija in črkovne vrste na Univerzi v Ljubljani bodo razstavljena dela študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), Naravoslovnotehniške fakultete (NTF) in Pedagoške fakultete (PeF) Univerze v Ljubljani.

Razstava bo v Galeriji Vodnikove domačije Šiška na ogled do 6. decembra 2015. O spremljevalnem programu si lahko preberete tukaj.

 

Prof. mag. Lucijan Bratuš, eden od kustosov in postavljavcev je o Bodi črka – postani beseda! zapisal:

“S pisavo in črkami vseh mogočih oblik se v vsakdanjem življenju srečujemo tako pogosto, da se veličine in skrivnosti njihovega nastanka skorajda ne zavedamo. Ne pomislimo na dolgo pot, ki je v tisočletjih pripeljala do razvoja mnogoterih oblik zapisovanja človeške misli. Prelivanje in prehajanje oblik skozi čas in prostor zrcalijo pisave različnih ljudstev in jezikov s svojo kaligrafsko govorico.

Pri kaligrafiji se pogosto naslanjamo na izročilo minulih obdobij, skušamo posnemati in osvojiti poteze in tehniko pisanja starih mojstrov in ju interpretirati na sodoben način. Poleg pisal potrebujemo pigment, ki pusti sled poteze na podlagi. To so razni tuši, tinte, barve … Izbira je velika. Učenje se prične s pravilno držo peresa, z obvladanjem osnovnih potez, s pomočjo katerih napišemo črko. Črke sestavimo v besedo in z besedami zapišemo misel. Z iznajdbo tiska je nastala potreba po oblikovanje črk, ki so omogočale postavljanje in razmnoževanje besedil z odtiskovanjem. Razvoj tiskarstva je prinesel nove načine in tehnike oblikovanju črkovnega gradiva. Z računalniško tehnologijo se je to področje razširilo do neverjetnih razsežnosti.

V študijskem procesu oblikovanja črkovnih vrst sledimo razvoju in potrebam po novih pisavah, a v našem prostoru je področje relativno mlado in ne moremo se sklicevati na tradicijo. Posamezniki smo, v okviru predmeta Tipografija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Naravoslovnotehniški fakulteti in Pedagoški fakulteti, pričeli raziskovati in graditi metode dela, ki so prek kaligrafije pripeljale do načrtovanja tiskarskih črkovnih vrst. Na področje tipografije smo prenašali izkušnje iz slikarstva, grafike, arhitekture in likovne teorije.

Vzporedno je neformalno izobraževanje potekalo na tipografskih delavnicah, kjer smo se mentorji učili in izkušnje izmenjevali skupaj z udeleženci. Udeležba in sodelovanje mentorjev in študentov iz mednarodnega prostora sta bila izrednega pomena pri napredovanju. Prav to delo je obrodilo rezultate. ki so primerljivi s produkcijo v širšem kulturnem prostoru.

Na pričujoči razstavi so prikazani različni postopki, metode in orodja, ki so potrebni za oblikovanje pisav. Najprej predstavimo prostoročno kaligrafsko oblikovanje črk s preprostim orodjem, kjer preko štirih zgodovinskih tipov pisav od antike, srednjega veka, do gotike in baroka, spoznavamo oblikovne principe poteze, ritma, prostora ter odnosov med črkami. Z oblikovanjem preprostega stavka – pangrama – gradimo harmonično celoto. Nadaljujemo s skiciranjem, kjer je pozornost usmerjena na oblikovne značilnosti tipografskih črk. Podobno kot je risanje osnova za slikanje, ilustracijo in nekatere smeri oblikovanja, je prostoročno pisanje in risanje črk namenjeno spoznavanju in pridobivanju občutljivosti za delo s tipografskimi elementi, ki v nadaljevanju pripeljejo do uspešnega oblikovanja novih črkovnih vrst. Te črke pa zaživijo šele, ko z njimi oblikujemo besedo.”

 

Kustosi in postavitev razstave: prof. Lucijan Bratuš, doc. Domen Fras, asist. Marin Šantić
Grafično oblikovanje za razstavo: Krista Likar
Uporabljene črkovne vrste: Stat Pro (Jure Kožuh), Kros (Krista Likar)
Produkcija razstave: Divja misel, ALUO, NTF

 

Na sliki: lesene črke za tiskarno Tiporenesansa; Ustvarjalna tipografija, NTF, 2014