ALUO voščilo 2022

Naj bo leto 2022 prostor srečevanj, povezovanj, dialoga in ustvarjanja — skupnost je naša snov in sodelovanje je naše delovanje.

May 2022 be a year of connection, convergence, dialogue, and creation — community is our foundation, and we build it through cooperation.

 


Avtor animacije: Erik Contreras Mencinger, smer Fotografija, 1. stopnja
Pri predmetu: Interaktivno oblikovanje I, 2021/22
Mentorja: prof. Eduard Čehovin, asist. Damir Birsa