ALUO uho: Izar Lunaček

UL ALUO vabi na naslednji dogodek 8. sezone ALUO uho, predavanje Izarja Lunačka z naslovom O stripu: ustvarjanje, založbe in festivali. V torek, 10. maja 2022, ob 17.00, na UL ALUO, Tobačna 5, atelje 3.

Izar Lunaček nas bo v svojem predavanju najprej na hitro popeljal skozi zgodovino stripa ter se ustavil na vseh zanj najvplivnejših vrhuncih medija. Nato bo razložil, kako pripelje projekt od zamisli do natisnjene izdaje stripa ter kako se loteva različnih projektov za različne ciljne publike. Zaupal nam bo tudi nekaj skrivnosti delovanja zavoda Stripolis in pripravljanja festivala Tinta.
Zaključil bo s svojim videnjem trenutne situacije stripa v Sloveniji, nato pa se bo posvetil tudi vsem vprašanjem iz publike in po želji pregledal tudi morebitne stripovske izdelke, ki jih lahko prinesete s seboj.

Lunaček (1979) je risar stripov in filozof. Stripe že dvajset let objavlja v raznih slovenskih tiskanih in spletnih medijih (Delo, Mladina, Lud Literatura, in drugje), doslej pa jih je zbral že v desetih knjigah. Najbolj je znan denimo po časopisnem stripu Miniji, pa po prvem slovenskem spletnem stripu Založeni raj (ki je v knjižni obliki izšel tudi v Angliji in Španiji), po živalski kriminalki Animal noir, ki je pred petimi leti kot prvi slovenski avtorski strip izdan v ZDA izšla pri ameriškem gigantu IDW ter po spletnih strip dnevnikih na portalih Dela, Lud Literature in njegovem lastnem Instagramu. Vmes je na filozofiji doktoriral iz povezav med komedijo in religijo in stripovsko predelavo svoje teze leta 2020 izdal pod naslovom Sveto in smešno, knjiga pa bo naslednje leto izšla tudi v ZDA. V prostem času vodi edino centrsko striparno na Poljanski, ki sicer služi tudi kot njegov bivalni atelje ter vsak oktober soorganizira osrednji slovenski festival stripa Tinta.

Oblikovanje naslovnice: Blaž Rojs