Akreditacija interdisciplinarnega študijskega programa tretje stopnje Umetnost

Po več kot desetih letih prizadevanj je bil 21. septembra 2023 akreditiran študijski program tretje stopnje Umetnost. Nosilka aktivnosti je Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO), v sodelovanju z Akademijo za glasbo (UL AG), Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo (UL AGRFT), Fakulteto za arhitekturo (UL FA), Biotehniško fakulteto (UL BF) in Naravoslovnotehniško fakulteto (UL NTF). Vse naštete institucije so članice Univerze v Ljubljani.

Akreditirani program Umetnost je kvalitativna nadgradnja prve in druge bolonjske stopnje izobraževanja na področju umetnosti. Nadgradnja je pripravljena po zgledu umetniških akademij in visokih šol v mednarodnem prostoru, na način, ki upošteva značilnosti in družbeno-zgodovinske posebnosti slovenskega kulturnega prostora. Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti doktorande za opravljanje najzahtevnejših del in nalog v umetniškem okolju, za samostojno umetniškoraziskovalno delo na širšem področju umetnosti in enakovredno vključevanje na mednarodni trg dela in v umetniškoraziskovalno okolje ter hkrati vzpostaviti možnosti za nadaljevanje študija na podoktorskih umetniških študijskih programih.

Kako zahtevna in zavzeta večletna prizadevanja so za nami, dokazujejo dejstva, da smo med pogajanji in pripravami doktorskega študijskega programa Umetnost med drugim dosegli spremembe nacionalne zakonodaje. Na predlog Univerze v Ljubljani je bil leta 2022 popravljen Zakon o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih. Ta po novem ureja tudi način tvorjenja umetniških naslovov po študijskih programih tretje stopnje. Še pred tem pa je bil leta 2016 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu v zakon poleg doktorskega študija za področje znanosti vključen tudi doktorski študij za umetniška področja. S področjem znanosti ga povezuje stopnja sistematičnosti, zahtevnosti in ustvarjalnosti, od njega pa ga ločijo vsebinski, metodološki, edukativni in evalvacijski vidiki študija. Pomemben skupni imenovalec obeh modalitet tretjestopenjskega izobraževanja je vidik raziskovalnosti, saj je tudi tretjestopenjski izobraževalni program na področju umetnosti v temelju zasnovan in voden raziskovalno.

Z akreditacijo študijskega programa tretje stopnje Umetnost se tudi Univerza v Ljubljani – in z njo Slovenija – postavlja na zemljevid držav, ki umetniškemu raziskovanju omogoča enakopravni razvoj in enakovredno obravnavo z vsemi drugimi predhodno akreditiranimi znanstvenimi (interdisciplinarnimi) doktorskimi študijskimi programi. Tudi v prihodnje si bo vseh šest članic na Univerzi v Ljubljani aktivno prizadevalo za odpiranje prostorov umetniškoraziskovalnega delovanja.

Z veseljem obveščamo, da bo prvi vpis v doktorski študijski program Umetnost potekal že v študijskem letu 2024/2025.