Ajkčeve delavnice 2019

Oddelek za restavratorstvo UL ALUO in Narodna galerija vabita na

poletno likovno delavnico za osnovnošolce in srednješolce

Ajkec med zemljo in zlatom (+ plesno delavnico Ajkec pleše),

ki bo potekala od 1. do 5. julija 2019.

Na delavnici bomo spoznavali tehnologijo nastajanja gotskih tabelnih slik, na katerih bomo iskali razlike med poslikanimi deli, ki vsebujejo zemeljske pigmente, in pozlačenimi plastmi. Zato naslov Ajkec med zemljo in zlatom. Za vse, ki si po likovnem ustvarjanju še ne bodo želeli domov, bo letos možno ostati tudi na kosilu in na dodatni plesni delavnici Ajkec pleše.

 

Termin in lokacija

KDAJ: Od ponedeljka, 1. 7., do petka, 5. 7., vsak dan od 8.30 do 12.30, z možnostjo podaljšanja do 16.00 (kosilo in plesna delavnica).

KJE: Oddelek za restavratorstvo UL ALUO, Svetčeva 1, Ljubljana.

Udeleženci bodo zaradi tehnoloških zakonitosti isti izdelek izdelovali več dni, zato je zaželena prisotnost vseh pet dni.

 

Cene (vključujejo DDV)

Likovna delavnica: 130 € na osebo (2. otrok 10 % popust, 3. otrok 15 % popust, 4. otrok brezplačno).

Podaljšan program s kosilom in plesno delavnico: 65 € na osebo

Skupaj: 195 € na osebo

Opomba: material, orodje, predpasnike, malico in pijačo dobijo udeleženci na delavnici.

 


POSEBEN POPUST: Cena za otroke alumnov UL je samo 95 € na osebo za likovni del ter 55 € za plesni del s kosilom, oboje skupaj 150 €.

Velja za vse, ki ste prijavljeni v spletni portal Alumni UL.


 

Prijave in rezervacije

Izpolnjeno prijavnico pošljite:

  • po e-pošti na naslov: tamara.trcekpecak@aluo.uni-lj.si;
  • po navadni pošti na naslov: izr. prof. mag. Tamara Trček Pečak, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana.

 

Način in čas plačila

Po prejeti izpolnjeni prijavnici vam bomo, če bo na delavnici še prostor, v roku treh dni poslali obvestilo o načinu plačila tečaja.

 

V priponkah na dnu najdete: celoten program delavnice, prijavnico in odgovor na vprašanje, kdo je pajkec Ajkec.

 


VEČ O AJKCU

Ajkčeve likovne delavnice so nastale na pobudo konservatorjev–restavratorjev v letu 2000, saj se je izkazalo, da se mlajše generacije ne srečujejo prav pogosto z vprašanji povezanimi z reševanjem in obstojnostjo umetniških del. Da bi bile vsebine prilagojene otrokom, smo za njihovega sogovornika poklicali na pomoč drobno bitje – Pajkca Ajkca, ki predstavlja simbol konservatorjev-restavratorjev.

Od leta 2000 do 2006 so delavnice z imenom Ajkčeve poletne likovne delavnice za otroke in mladino potekale v Narodni galeriji v Ljubljani. V letu 2008/09 so se delavnice preselile na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) in dobile naslov Ajkčeve nove zgodbe, v katerih smo znanje o tehnologiji nastajanja umetnin ter vzrokih za propadanje le-teh povezali še z značilnostmi posameznih obdobij v umetnosti. Od poletja 2008 do zime 2009 so bile v delavnicah z naslovom Impresionistična” slika – dežela vtisov v ospredju slike na platnu iz obdobja slovenskih impresionistov, od poletja 2009 do septembra 2010 v delavnicah z naslovom Ajkec in razpoka do baroka umetnine iz tega obdobja, od poletja 2010 do jeseni 2012 v delavnicah z naslovom Ajkec med zemljo in zlatom slike na lesu s pozlato s spominom na gotiko, od poletja 2013 do jeseni 2014 pa smo se pomaknili še malce globlje v preteklost, do obdobja Rimljanov. Ob 2000 obletnici Emone smo spoznavali modeliranje v glini po vzoru emonskih kipcev (iz Mestnega muzeja Ljubljana) in izdelavo mozaika po vzoru emonskih mozaikov. Zato je bil naslov delavnic v zadnjih dveh letih Ajkec in Emona.

V letih 2015, 2016 in 2017 smo v sodelovanju z Moderno galerijo pripravili serijo delavnic z naslovom Ajkec z drobnogledom – Kako naredimo, hranimo in varujemo moderno sliko, v katerih smo spoznavali tehnologijo nastajanja modernih umetnin.

Poleti 2018 smo že, poleti 2019 pa bomo spet v sodelovanju z Narodno galerijo spoznavali tehnologijo nastajanja gotskih tabelnih slik, pri katerih bomo iskali razlike med poslikanimi deli, ki vsebujejo precej zemeljskih pigmentov, in pozlačenimi plastmi. Zato bo naslov letošnjih delavnic spet Ajkec med zemljo in zlatom. S to temo bomo nadaljevali tudi še v prihodnjem poletju, jeseni 2020, ob 20. obletnici Ajkčevih delavnic pa bomo pripravili razstavo vseh otroških slik na lesu, ki bodo nastale v okviru teh delavnic.

 

Ajkec pleše

Svoja prva počitniška doživetja pred dvajsetimi leti je Pajkec Ajkec rad popestril tudi s pozibavanjem v glasbeno plesnih ritmih. Po nekajletnem premoru je letos ugotovil, da bi spletanju mrež in plezanju po umetninah v restavratorskem ateljeju dodal še kakšno obliko gibanja. Začutil je željo po tem, da bi svoje okončine ponovno pretegnil in zmehčal s plesnimi gibi …. ter jih morda celo sestavil v kako zaokroženo plesno celoto. Zato bo letošnje poletje Ajkec s svojo otroško počitniško druščino tudi migal in plesal.

Vsak dan bomo z Ajkcem in otroki, udeleženci Ajkčevih počitnic, po kosilu v popoldanskem času med 14.00 in 16.00 tkali mreže ustvarjalnosti z gibalnimi in plesnimi igrami, oživljali slike z glasbo in kretnjami, povezovali barve z izražanjem razpoloženj in ustvarjanjem zgodb, ustvarili svojo lastno plesno pisavo in sledili gibanju z risanjem sledi…

Posamezno popoldne bo namenjeno eni osrednji temi: v petih dneh bomo spoznali pet možnih načinov povezovanja plesa z likovno, besedno, glasbeno umetnostjo. Vrstni red posameznih tem bomo prilagodili našemu razpoloženju, vremenu in dinamiki skupine.

Vse dogajanje v počitniškem tednu bo potekalo v okviru igre, igre in še enkrat igre – saj so vendar počitniceeee!!! … Igra z gibom, igra s plesom, igra z ritmom in glasbo … je primerna tako za mlajše kot za starejše šolarje. Ne glede na starost namreč prostori igrivosti, ki jih odpirajo glasba, gib in ples omogočajo tako posamezniku kot skupini sproščeno, spontano in samozavestno izražanje, hitrejše učenje in ustvarjalno razmišljanje.

Popoldanski program za plešoče Ajkce pripravlja mag. Mojca Leben, umetnostna zgodovinarka in pedagoginja, ki deluje na področju učenja z umetnostjo, multisenzorike (veččutnosti) in izkustvenega učenja, coachinga in terapije z umetnostjo. Pripravlja in izvaja programe plesno gledališke vzgoje za otroke in mlade, izobražuje vzgojitelje, učitelje in mentorje ter pripravlja različne delavnice za starše in družine ter coaching programe za posameznike in skupine.

 


Sodelujoči pri projektu

Vodja projekta: izr. prof. mag. Tamara Trček Pečak

Idejna zasnova in vodenje delavnic: izr. prof. Tamara Trček Pečak, akad. slik.

Strokovna sodelavca: doc. Gregor Kokalj, akad. slik, in izr. prof. Miladi Makuc Semion

Vodja plesne delavnice: mag. Mojca Leben

Sodelujoča ustanova: Narodna galerija v Ljubljani, Oddelek za izobraževanje in animacijo ter Oddelek za konserviranje in restavriranje

 

 

Foto: Z delavnice Ajkec med zemljo in zlatom, 2012.