17. Mednarodna konferenca študija konserviranja-restavriranja

Med 20. in 22. oktobrom 2021 bo potekala 17. Mednarodna konferenca študija konserviranja-restavriranja, letos pod okriljem zagrebške Akademije za likovno umetnost (ALU) ter iz znanih razlogov preko spleta. Ponovno na konferenci sodeluje tudi Oddelek za restavratorstvo UL ALUO, ki ga tokrat zastopata študentki Lara Skukan in Ana Sterle.

Vsakoletno konferenco, namenjeno predstavitvi študentskih del in projektov ter navezovanju stikov med konservatorji-restavratorji, izmenjujoče organizirajo tri hrvaške akademije. Dejstvo, da letošnja konferenca ne bo potekala v živo, ima tudi svoje prednosti, saj je omogočilo sodelovanje več konservatorjem-restavratorjem iz bolj oddaljenih držav (Velika Britanija, Kanada, Tajvan).

Konferenca bo potekala tri dni, celoten program najdete v nadaljevanju.

Naši podiplomski študentki smeri  Lara Skukan in Ana Sterle bosta svoj prispevek Degradation of the outdoor wooden sculptures from Forma Viva Park in Kostanjevica: Documentation on a case study and conservation guidelines predstavili na zadnji dan konference, 22. oktobra., ob 10.40.

Njun nastop lahko spremljate na povezavi: https://zoom.us/j/95446609876. Lepo vabljene_i!

Prispevek se navezuje na delo v okviru projekta Re/Forma viva: Reforma izobraževanja o ohranjanju lesa (Reformation of Education on Wood Preservation), financiranega iz programa Erasmus+, pri katerem kot partner sodeluje UL ALUO. Projekt se osredotoča na vključevanje novih tehnologij (3D foto skeniranje in modeliranje) na področju dokumentacije kulturne dediščine. Delo poteka na primeru lesenih skulptur, ki v okviru Mednarodnega kiparskega simpozija Forma viva v Kostanjevici na Krki nastajajo že od leta 1961. Uporaba lesa za zunanje skulpture je namreč kompleksna izbira, saj bi umetniki zaradi okoljskih dejavnikov načeloma morali upoštevati tudi fizikalne in biološke vidike obstojnosti oz. propadanja lesa. Vendar pa slednje lahko omejuje umetniško svobodo, zato se umetniki med svojim delovnim procesom s tem običajno ne ukvarjajo. Zato se grafična dokumentacija v 2D in 3D perspektivah, ki sta jo pod mentorstvom prof. mag. Tamare Trček Pečak in prof. dr. Denisa Trčka ustvarili avtorici, izkaže za bistveno komponento sodobnega konservatorstva-restavratorstva, saj močno prispeva k vizualnemu zajemanju poškodb in stanja.

Knjižico s povzetki tega in vseh ostalih konferenčnih prispevkov:

Datoteke