30. 4. 2019

PKP projekti ALUO 2018/19

UL ALUO je v študijskem letu 2018/2019 skupaj z drugimi članicami UL ter gospodarskimi in negospodarskimi partnerji sodelovala pri treh zanimivih projektih, s katerimi je bila izbrana na javnem razpisu Po kreativni poti do znanja 2017/2020 (PKP). Vsi trije so se uspešno zaključili z današnjim dnem, predstavljamo njihove rezultate.

 

1. projekt: REsense: Predlog storitve obnavljanja pohištva z recikliranim materialom in dodano čustveno vrednostjo

Sodelujoče članice UL: UL ALUO
Pedagoški mentorji: doc. dr. Barbara Predan, izr. prof. Jure Miklavc
Partnerji: DONAR podjetje za notranjo opremo in svetovanje d.o.o., Ljubljana
Dokument: REsense Poročilo

Trajanje: 1. 12. 2018 do 30. 4. 2019

 

Projekt REsense si je za glavni fokus zadal razumeti načine in principe, ki bi nam pomagali pri spreminjanju naših netrajnostnih vzorcev vedenja. Skupaj s podjetjem Donar smo prikazali primer, da morajo načini zmanjševanja odpadkov skozi trajnostno oblikovanje zavzeti pluralističen pristop. Pri tem je treba upoštevati ne le metodologije predelave, ki nastopijo po izteku življenjskega cikla, marveč tudi nove učinkovite strategije, ki izvirajo iz globljega preučevanja nematerialnih pojavov, ki oblikujejo vzorce potrošništva. V primeru pohištvene industrije je potrebno vzpostaviti zavest o nujnosti obnavljanja pohištva, s pomembnim poudarkom, da gre za obnavljanje z okoljsko odgovornimi materiali. Hkrati je projekt v sodelovanju s podjetjem Donar pokazal na nujnost vzpostavljanja inovativnih poslovnih modelov v pregovorno tradicionalni pohištveni industriji.

Projekt REsense vzpostavlja zavest o nujnosti obnavljanja pohištva v pohištveni industriji in hkrati osvešča o odgovornemu ravnanju s pohištvom. Osvešča o vedno hujši problematiki pospešene potrošnje in posledičnega nalaganja odpadkov. Namesto odmeta starega in zamenjave z novim, projekt gradi na obnovi in dolgotrajni uporabi. Na ta način oporeka ustaljeni potrošni praksi ter hkrati obuja trajnostne vzorce vedenja – družbene vrednote večgeneracijskega dedovanja izdelkov. S spremenjenim ravnanjem bo projekt REsense pripomogel k občutnemu zmanjšanju količin odpadkov, k boljši kvaliteti bivanja in nenazadnje, dolgoročno povečal možnost za preživetje vrste. Pomemben družbeno koristen vidik se jasno kaže tudi v težnji k uporabi čim bolj trajnostnih, okolju in uporabnikom prijaznih materialov.

 

 

2. projekt: EMMA: Nosljiva inteligentna naprava za pomoč osebam z motnjami avtističnega spektra

Sodelujoče članice UL: UL ALUO, Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
Pedagoški mentorji: doc. dr. Barbara Predan, izr. prof. Jure Miklavc
Partnerji: MASHONI, studio za oblikovanje in razvoj blagovnih znamk, d.o.o. in Društvo za pomoč odraslim osebam z motnjo avtističnega spektra – Aspergerjev sindrom

Trajanje: 1. 12. 2018 do 30. 4. 2019

 

Za motnjami avtističnega spektra (MAS) trpi že vsak 59. posameznik. Pogostnost oseb z MAS je v zadnjih dveh desetletjih narasla za več kot destkrat, posledično MAS uvrščajo med najhitreje naraščajočo razvojno motnjo – govorimo namreč že o več kot 1 % populacije. Avtizem je razvojna motnja z največjim primanjkljajem na področju socialne komunikacije in interakcije ter z izrazito stereotipnostjo/nefleksibilnostjo na področju dejavnosti in interesov. Za osebe z MAS je torej tipično slabo razumevanje socialnih signalov drugih oseb, še posebej čustev, glavni posledici tega pa sta socialna tesnoba in izključenost iz družbe.

Projekt EMMA se je osredotočil na izbrano (pogosto spregledano) skupino uporabnikov, z načrtnim vpeljevanjem participatornega in družbenega oblikovanja. V obliki pripomočka se je skupina študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in Fakultete za elektrotehniko pod mentorstvom pedagogov iz ALUO, skupaj s podjetjem Mashoni in društvom ASPI lotila reševanja prepoznanih problemov. Nastala je nosljiva inteligentna naprava, s premišljeno oblikovanim uporabniškim vmesnikom. Namenjena je odpravljanju tesnobe, ki se generira ob ne prepoznavanju ali slabem prepoznavanju čustev oseb s katerimi so osebe z MAS v interakciji. Hkrati naprava meri stres uporabnika in mu ob povečanju slednjega predlaga ustrezno strategijo za umiritev.

S pomočjo oblikovalskega procesa smo pripravili koncept inovativne rešitve za enega od perečih problemov oseb z MAS. Rezultat večmesečnega sodelovanja s partnerji in osebami z MAS so pametna očala, aplikacija za pametno uro, oblikovanje storitve in prva zasnova potencialnega vstopa na trg. Oblikovani inteligentni pripomoček s pomočjo pametnih očal zajema video oseb s katerimi je uporabnik v interakcij. Algoritem na osnovi zajetih posnetkov izračuna njihovo razpoloženje ter ga uporabniku v realnem času sporoča preko uporabniškega vmesnika s pomočjo aplikacije in vibracij na pametni uri. Na ta način osebam MAS pripomoček pomaga premagovati težave s socialno komunikacijo in interakcijo tudi z več osebami naenkrat.

EMMA, nosljiva inteligentna naprava za pomoč osebam z motnjami avtističnega spektra, je torej že v izhodišču k tematiki pristopila z namenom doprinosa k družbeni koristnosti. Projekt je dokazal nujnost in zmožnost aktivne družbene vključenosti oblikovalcev v področja, ki so primarno tretirana kot področje zdravstva. Narava oblikovalske stroke je povezovanje različnih disciplin. Tudi tu smo poleg oblikovanja in zdravstva aktivno vključili sodobne tehnologija in znanja iz področja umetne inteligence ter robotike. Raziskava je pokazala, da se robotika že dlje časa s pridom uporablja na področju telesnih hendikepov, na primer pri slepih, starostnikih in gibalno oviranih osebah. Po drugi strani pa smo opazili pomanjkanje rešitev za področja duševnih motenj in temu primerni se je projekt EMMA osredotočil prav na to ter na ta način vključil dobršno mero inovativnosti in novosti v sam projekt. Rezultat je nosljiva inteligentna naprava za pomoč osebam z motnjami avtističnega spektra in je v svoji podstati izrazito družbeno angažiran.

 

 

3. projekt: Vizualizacija Znanosti Za Zdravje (V3Z)

Sodelujoče članice UL: UL ALUO in Medicinska fakulteta (UL MF )
Pedagoški mentorji: izr. prof. dr. Petra Černe Oven (UL ALUO) in prof. dr. Mara Bresjanac (UL MF)
Partnerji: Razvojni center informacijsko-komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec, d.o.o.

Trajanje: 1. 12. 2018 do 30. 4. 2019

 

Živimo v času informacijske revolucije, ki nas dosega prek vseh medijev. Na prvi pogled se zdi, da je zato odgovor na vsako vprašanje čisto na dosegu naših čutov. Toda kdorkoli je skušal v stiski poiskati odgovore na vprašanja o zdravju, je hitro zašel v težave. Informacijska revolucija je namreč prinesla – poleg strokovno podprtih informacij – tudi poplavo vesti, ki temeljijo zgolj na zaverovanosti vase in prepričanja tistih, ki imajo medijski dostop in javnosti všečen nastop. Na drugi strani so strokovno podprte informacije pogosto objavljene v plačljivih in zato nedostopnih virih. Če jih vendarle dosežemo, pa so zavoljo strokovnega jezika in načina pisanja večini med nami neberljive in nerazumljive. Uporabniki se v tem izgubimo in pogosto v želji po varnosti izberemo prav nasvete, ki nam jih prispevajo prepričljivi (ne)znanci. Tako pogosto zgrešimo svoj namen – sprejeti informirane odločitve v prid zdravemu življenju.

Zato smo zasnovali spletno platformo https://www.zdravaglava.si/. Namen spletišča je, da na razumljiv in oblikovno privlačen način predstavi splošna, posodabljana priporočila za skrb za zdravje možganov in jim doda povzetke znanstvenih in strokovnih objav, na katerih ta priporočila temeljijo. Skozi povezavo z industrijskim partnerjem RC IKTS iz Žalca smo omogočili, da stopite korak dlje in na spletni platformi 24alife.com oblikujete sebi prilagojen nabor programov aktivnosti v prid zdravju. Programi 24alife nosijo pečat strokovne kakovosti klinike Mayo iz Rochestra, Minnesota, ZDA.

Poleti leta 2017 je skupina študentov Univerze v Ljubljani v projektu Z možgani za možgane (ZMZM) zbirala odgovore slovenske javnosti o njenem zanimanju za možgane, iskanju informacij o možganih in skrbi za njihovo zdravje ter o ovirah, na katere iskalci informacij naletijo, ko si želijo z njimi pomagati v skrbi za zdravje. Pokazalo se je, da je ena poglavitnih ovir pomanjkanje razumljivih, strokovno podprtih priporočil v slovenščini. Zato smo obnovili ekipo in zastavili nov projekt, v okviru katerega je nastala spletna platforma https://www.zdravaglava.si/. Izbrali smo pet ključnih področij skrbi za splošno zdravje in zdravje možganov, ki smo jih ponudili na platformi: spanje, prehrana, gibanje, umovadba in prosti čas. Odločili smo se, da bomo ponudili tudi prispevke o znanosti in argumente v prid znanstvenemu spoznavanju ter novice iz sveta nevroznanosti. V sodelovanju z ekipo Znanje za zdravje možganov s projekta ŠIPK in RC IKTS Žalec smo oblikovali povzetke znanstvenih raziskav na omenjenih področij ter jih vizualizirali na način, ki omogoča optimalno uporabniško izkušnjo.

Rezultat projekta uporablja za laično publiko ustrezne komunikacijske kanale, je vsebinsko prilagojen za sporočanje znanstvenih izsledkov na privlačen in razumljiv način, pri tem pa so uporabljene najučinkovitejše vizualizacijske in interaktivne strategije. Celota je pripravljena za aktivno uporabo laične populacije, za katere verjamemo, da bodo ob uporabi spletne platforme pridobivali nove informacije, sledili priporočilom ter ponotranjili preventivno skrb za svoje zdravje. To pa dolgoročno pomeni več zdravih posameznikov in s tem manjši strošek za zdravstveno blagajno.

Ob tem je projekt doprinesel temeljno vzpostavitev sodelovanja med medicino, oblikovanjem in tehnologijo, sodelovanje med znanostjo in umetnostjo, kar bo odpiralo možnost prihodnjih projektov – npr. širjenje znanj o primarni preventivi prek umetniških kanalov in uveljavljanje terapije z umetnostjo.

 

 

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Zonguldak Escort Ktahya Escort ankr Escort

Quali sono i segreti per avere una buona salute sessuale durante linvecchiamento? In realt le vitamine giocano un ruolo essenziale anche nel desiderio cialis senza la ricetta sessuale e nei casi di mancanza di libido. pensa a quanto diventi intrattabile ogni volta che stress e stanchezza hanno la meglio. es., depressione, ansia, Comprare Megalis Online Senza Ricetta stress, problemi di relazione) e/o esperienze insoddisfacenti (per esempio, a causa della mancanza di competenze sessuali o di scarsa comunicazione dei osu comprare levitra bisogni). Nel corso della storia, il cioccolato stato simbolo del desiderio, non solo a causa del suo gusto delizioso, ma per il suo potere di migliorare il viagra kamagra prezzo piacere sessuale. Esistono dei preservativi aromatizzati creati proprio per la fellatio: Ma ci sono ben altri modi per mostrare al vostro partner che cos' che vi eccita.

La thrapie par ondes de choc (low intensity ESWT) a ventuellement une indication pour lamlioration de la acheter clomid en ligne fonction rectile chez les patients avec dysfonction rectile. Avoir un petit pnis peut devenir un vritable acheter clomid pharmacie handicap. Un homme excit prsente une rection, et cest visible ; une femme dans le mme tat prouve des acheter cialis prix sensations dans le secret de son ventre, et cela passe inaperu. Parmi tous les changements sexuels physiologiques kamagra en ligne pas cher prvisibles et normaux, le principal et le plus traumatisant pour lhomme est certes la baisse de la spontanit de ses rections.

En effet, grce aux progrs techniques raliss dans les domaines des sciences de la vie et de la mdecine, les hpitaux gnrent pharmacie en ligne levitra et conservent quotidiennement dinnombrables donnes personnelles. La figure ci-dessous rsume cette analyse, avec classement en 3 levitra prix en france catgories des tudes en fonction de leurs risques de biais (faible, modr et lev) et risques relatifs correspondants: En viagra en pharmacie prix agissant sur la pompe, lutilisateur gonfle de liquide les cylindres placs dans les corps caverneux provoquant ainsi lrection. Le achat viagra professional troisime cylindre contient lurtre, le tube par lequel passent lurine et ljaculat, stend le long de la face infrieure du pnis.

Se davvero avessimo un istinto sessuale, significherebbe che sentiremmo il bisogno di sesso allo stesso modo in cui sentiamo il bisogno di cibo, di sonno o di vestiti caldi. Per questo prezzo cialis da 10 mg motivo, importante fare autocritica, analizzare le possibili cause dellinappetenza sessuale e risolverla con rimedi e tecniche naturali. dopo lamplesso avrete smaltito la coppa di levitra 20 mg costo fragole con panna a cui non avete saputo resistere! Oggi suggerisce Oliverio Ferraris ci sono molti libri per bambini che spiegano e illustrano com fatto il corpo umano, comprare cialis soft senza ricetta italia come sono gli organi sessuali, come avviene la riproduzione sessuale, ecc. Il grosso problema che lansia da prestazione sessuale si lega facilmente a tutte le altre disfunzione acquistare cialis generico in farmacia sessuali. Questo atteggiamento secondo psicologi a Torino contribuisce a confondere le idee dei bambini e ad incrementare la convinzione che del sesso non bisogna parlare e non bisogna saperne troppo.

Le persone che fanno uso di alcol, nicotina e cocaina hanno frequentemente problemi di erezione. se la dieta scorretta le prestazioni sotto le lenzuola calano. Agli uomini consiglia Generic Viagra Prezzo Farmacia Italia di aiutare nei lavori di casa in modo che le donne, a letto, non siano dopo cos stanche. Con queste compresse sarai pi eccitato, il tuo desiderio sessuale sar molto pi alto ed il acquistare propecia on line sesso ti piacer di pi. Questo allegro turn over nemaspermico porta luomo ad avere nel proprio eiaculato spermatozoi sempre pi giovani, vale a dire, sebbene numericamente acquistare propecia minori, con DNA sempre meno danneggiato e quindi meglio utilizzabile durante la fecondazione. Oltreoceano, invece, gli Aztechi attribuivano al cioccolato (il cibo degli Dei) viagra basso prezzo propriet atte a risvegliare lappetito e il vigore sessuale. problemi sesso piu comuni secondo esperti - Gli esperti hanno individuato i problemi pi comuni nella vita sessuale delle coppie.