Matjaž Počivavšek

Matjaž Počivavšek was born in 1955 in Ljubljana. He graduated at ALU in Ljubljana (1978), where he also completed the specialisation course for sculpture (1980). He continued his postgraduate study at the New York Studio School in New York (1980/81) and Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris (1983–1986). Since 1996 he has taught at ALUO in Ljubljana. He lives and works in Ljubljana and Paris.

For his work, he received the Student Prešeren Award for sculpture (1980), the Golden Bird Award for sculpture (1980), an award of the Pollock-Krasner Foundation, New York (1991), the Prešeren Fund Award (1993) and the Jakopič Award (2001). He held 30 solo exhibitions and was involved in numerous group exhibitions at home and abroad. He is also the author of several public monuments (Ljubljana, Nova Gorica, Ravne na Koroškem, Zagorje ob Savi).

In his work, he follows a teaching credo that is best illustrated by the relationship between a teacher and a pupil in Zen Buddhism. Here the pupil asks a question but the teacher does not answer. The pupil asks the same question two more times, but there is still no reply. At last, the pupil goes into the forest where he builds a house for himself. After three years, he comes running to the teacher, almost out of breath, and says: “Thank you!”

REFERENCES SELECTION 2008–2013

Projekti, speljani v okviru študijskega procesa

 • Leta 2000 so se študentje kiparstva udeležili natečaja za doprsni portret Ite Rine, ki sta ga razpisali Občina Divača in Slovenska kinoteka. Izbrani kip študentke prvega letnika Maje B. Košir je bil odlit v bron in postavljen na borjač v Divači, mavčni odlitek pa na vhod kinoteke v Ljubljani.
 • Mentorstvo pri natečaju in izvedbi Deklice z rastočo knjigo, ki ga je organiziralo Društvo Rastoča knjiga; prva nagrada: Jernej Mali; kip Deklice s knjigo je bil postavljen maja 2004 v parku Rastoče knjige ob Železni cesti v Ljubljani.
 • Leta 2009 je Fakulteta za matematiko in fiziko odprla obnovljen Peterlinov paviljona in na vhodu postavila spominsko obeležje (relief) prof. dr. Antona Peterlina, delo študentke Neže Jurman, izbranem na internem natečaju kiparskega oddelka.

Samostojne razstave:

 • Circulo de bellas artes, Madrid, 2010
 • Galerie Art moments, Gradec, 2009
 • Galerie Kontra, Koper, 2009
 • Galerie 208 Chicheportiche, Pariz, 2008
 • Galerie Glesia, Ljubljana, 2008

Skupinske razstave:

 • Pot skozi skulpturo, Mestna galerija Ljubljana, 2012
 • Viennafair, Dunaj, 2010
 • Kiparstvo danes, Celje, 2010
 • Artexchange, Rovinj, 2009
 • ArtParis 08, Pariz, 2008

Javna plastika:

 • Skulptura v parku Škrabčeve domačije, Hrovača, Ribnica, 2012
 • Spomenik Zoranu Kržišniku, MGLC, Ljubljana, 2011

PREDMETI

Slikarstvo
Dodiplomski študijski program

Cilji predmeta je študentu, ki ni del programa Kiparstvo, preko izbranega profesorja kiparstva omogočiti kontakt z znanji in praksami s področja kiparstva oziroma sodobnih umetniških praks. Študent se nauči prepoznavanja smiselnosti uporabe kiparskih praks pri svojem delu in izbrati, organizirati ter konstruirati material za materializacijo ideje. Pridobi vedenje in izkušnje s področja opazovanja, konceptualiziranja, konstruiranja in upodabljanja kiparske oblike. Skozi neposredno in praktično snovanje in delo pridobi izkušnje in znanje za razumevanje sočasnih sodobnih umetniških praks in kritično preverjanje umetniških informacij. Sposoben je kontekstualizacije lastnega dela.

Podiplomski študijski program
Kiparstvo
Dodiplomski študijski program

Namen predmeta je spoznavanje in neposredno obvladovanje tretje dimenzije, oblike, volumna. Študent pridobi bistveno znanje, temeljne in ključne informacije o kiparstvu, osnovne in praktične delovne izkušnje z raznovrstnimi kiparskimi materiali. Spozna široko paleto tako klasičnih kot tudi modernističnih znanj in veščin kiparskega medija, kjer je človeško telo prvi in osnovni motiv za kiparja, telo pa je kraj, izvor dojemanja in hkrati objekt percepcije. Nauči se prepoznavati različne kiparske oblikovno-vizualne tehnike in materiale (relief, kip, podstavek, javni kip, prostorske postavitve, instalacije); razvija sposobnosti za opazovanje, prepoznavanje in oblikovanje v materialu, snovi, pri čemer se spodbuja raba različnih kiparskih materialov, tradicionalnih in sodobnih (tradicionalni: glina, les, mavec, kamen, železo, baker, bron; sodobni: aluminij, umetne mase, smole, industrijski in »readymade« materiali, žica, vrvica, kavčuk, neon in tudi živi organski materiali in rastline, žima, mast, sladkor, čokolada …).

Podiplomski študijski program

Razvijanje umetnostne produkcije je neprestano podvrženo raziskovanju, kritičnemu mišljenju in ustvarjalnemu dvomu ter izbiri med na videz enakovrednimi rešitvami v lateralni smeri, kar vključuje vrsto refleksij, ki so procesno povezane in časovno pogojene. Ateljejsko delo je zato zasnovano projektno, kar podpira tudi horizontalen pristop študija na podlagi modularne sestave ateljejskih predmetov, ki obsegajo načrtovanje in razvijanje umetniških strategij, eksperimentiranje in realizacijo umetnostnih del. Študijski proces predpostavlja intenzivno angažiranost študenta ter mentorsko pozornost in kritične korekture in tematizacije pri kreaciji avtonomnih umetnostnih del in vzpodbujanje razvijanja osebnega in definiranje lastnega umetniškega izraza, pozicij znotraj sodobne umetnostne problematike.

Študent izbere temo seminarske naloge, ki izhaja iz njegovega dotedanjega dela in predstavlja osnovo programa za razvijanje avtorskega dela v času magistrskega študija. S profesorjem izbereta ustrezno teoretično gradivo za izvedbo seminarja in določita smeri in okvir naloge pri praktičnem delu. V seminarju se predstavi in vzpostavi zasnovo in cilje za osebni pristop k izbrani problematiki umetniške prakse in organizira produkcijo na način, ki ustreza zastavljeni dispoziciji. Cilj predmeta je usmeriti študenta k samostojnemu iskanju tistih teoretičnih in znanstvenih virov, ki mu bodo v pomoč pri nadaljnjem praktičnem delu in pri pripravi magistrske naloge.

V drugem in obenem zadnjem letniku magistrskega študijskega programa kiparstva se od študenta pričakuje visoko stopnjo samostojnosti in suverenega odločanja znotraj kiparskega oziroma umetniškega procesa. Ta se bo v nadaljevanju zaključil v avtorskem in avtonomnem pristopu k magistrski nalogi v obliki zrelega umetnostnega izraza s suvereno refleksijo lastnega ustvarjalnega dela in hkrati tudi kontekstualizacijo tega v širšem družbenem kontekstu. Ateljejsko delo je zasnovano procesno in projektno, kar študentu omogoča, da nadaljuje in razvija kompleksen delovni proces naloge z različnimi pristopi, kot je idejno načrtovanje, refleksija, eksperimentiranje in navsezadnje realizacija umetnostnega dela. Pričakuje se že zelo zrelo obvladovanje in povezovanje konceptualnih in tehničnih procesov realizacije kipa oziroma umetnostnega dela.

Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študijski program

Cilji predmeta je študentu, ki ni del programa Kiparstvo, preko izbranega profesorja kiparstva omogočiti kontakt z znanji in praksami s področja kiparstva oziroma sodobnih umetniških praks. Študent se nauči prepoznavanja smiselnosti uporabe kiparskih praks pri svojem delu in izbrati, organizirati ter konstruirati material za materializacijo ideje. Pridobi vedenje in izkušnje s področja opazovanja, konceptualiziranja, konstruiranja in upodabljanja kiparske oblike. Skozi neposredno in praktično snovanje in delo pridobi izkušnje in znanje za razumevanje sočasnih sodobnih umetniških praks in kritično preverjanje umetniških informacij. Sposoben je kontekstualizacije lastnega dela.

Podiplomski študijski program