Naško Križnar in Nadja Gnamuš: Tri vloge vizualne produkcije

6. januarja 2023 se je odvil četrti dogodek 9. sezone ALUO uho, pogovor “TRI VLOGE VIZUALNE PRODUKCIJE” z antropologom, etnologom, režiserjem, scenaristom, vizualnim raziskovalcem in upokojenim znanstvenim svétnikom Naškom Križnarjem, ki ga je vodila dr. Nadja Gnamuš. Potekal je na UL ALUO, Tobačna 5.

En avtor in tri obdobja, tri različna delovna področja, vizualna produkcija pa vedno končni ali spremljajoči cilj.

Ali lahko pričakujemo skupni metodološki imenovalec za različne produkcije Naška Križnarja, čeprav je ena od njih na znanstveno raziskovalnem področju, drugi dve na področju umetniških praks? Predstavitev značilnih del vsakega od omenjenih obdobij in področij bo morda potrdila ali zavrgla podmeno, da je lahko avtor vsakič črpal iz ene in iste metodologije vizualne produkcije. Katere? In, če sploh.

O svoji ustvarjalni praksi, od začetkov v okviru kolektiva OHO, nadaljnjih samostojnih eksperimentalnih kratkih filmov, etnografskega filma do najnovejših fotografij, je govoril Naško Križnar.

Dr. Naško Križnar, upokojeni znanstvéni svetnik, je bil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja sodelavec skupine, ali kot pravijo, avantgardnega umetniškega kolektiva, OHO, kjer je v obdobju od leta 1963 do 1970 posnel 29 kratkih filmov na 8 in 16 mm traku. Po ohojevskem obdobju je kot svobodni filmski delavec posnel še nekaj kratkih filmov za Neoplanto film in za Vibo film, nato pa se je 30 let posvečal najprej etnološkim raziskavam v Goriškem muzeju v Novi Gorici, kasneje pa vizualnemu raziskovanju kulture v Avdiovizualnem laboratoriju Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, še posebej produkciji etnografskih filmov. Vizualno antropologijo je predaval na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral, in na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. V zadnjih letih se posveča fotografiji.

Dr. Nadja Gnamuš je umetnostna zgodovinarka in teoretičarka. Raziskovalno deluje na področju umetnosti 20. in 21. stoletja in je avtorica več razprav in kritiških besedil s področja moderne in sodobne umetnosti in teorije, mdr. znanstvene monografije Slikovni modeli modernizma. Kurirala je več samostojnih in skupinskih razstav slovenske sodobne in moderne umetnosti. Njeno raziskovalno področje vključuje sodobne umetnostno-teoretske diskurze, teorijo klasičnega modernizma in vizualnost v razširjenem polju. Od leta 2017 je zunanja predavateljica na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo pri Univerzi v Ljubljani.

 


Grafično oblikovanje: Blaž Rojs