Izar Lunaček, O stripu: ustvarjanje, založbe in festivali

6. dogodek 8. sezone ALUO uho, predavanje Izarja Lunačka z naslovom O stripu: ustvarjanje, založbe in festivali, se je odvil 10. maja 2022, na UL ALUO, Tobačna 5.

Izar Lunaček nas je v svojem predavanju najprej na hitro popeljal skozi zgodovino stripa ter se ustavil na vseh zanj najvplivnejših vrhuncih medija. Nato je razložil, kako pripelje projekt od zamisli do natisnjene izdaje stripa ter kako se loteva različnih projektov za različne ciljne publike. Zaupal nam je tudi nekaj skrivnosti delovanja zavoda Stripolis in pripravljanja festivala Tinta.
Zaključil je s svojim videnjem trenutne situacije stripa v Sloveniji.

Lunaček (1979) je risar stripov in filozof. Stripe že dvajset let objavlja v raznih slovenskih tiskanih in spletnih medijih (Delo, Mladina, Lud Literatura, in drugje), doslej pa jih je zbral že v desetih knjigah. Najbolj je znan denimo po časopisnem stripu Miniji, pa po prvem slovenskem spletnem stripu Založeni raj (ki je v knjižni obliki izšel tudi v Angliji in Španiji), po živalski kriminalki Animal noir, ki je pred petimi leti kot prvi slovenski avtorski strip izdan v ZDA izšla pri ameriškem gigantu IDW ter po spletnih strip dnevnikih na portalih Dela, Lud Literature in njegovem lastnem Instagramu. Vmes je na filozofiji doktoriral iz povezav med komedijo in religijo in stripovsko predelavo svoje teze leta 2020 izdal pod naslovom Sveto in smešno, knjiga pa bo naslednje leto izšla tudi v ZDA. V prostem času vodi edino centrsko striparno na Poljanski, ki sicer služi tudi kot njegov bivalni atelje ter vsak oktober soorganizira osrednji slovenski festival stripa Tinta.