Eva Ilec: Zlato in nit v umetnosti tkanja

15. marca 2024 se je odvil deveti dogodek 10. sezone ALUO uho, predavanje dr. Eve Ilec, vodje konservatorsko-restavratorskega oddelka Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož z naslovom Zlato in nit v umetnosti tkanja. Potekal je na UL ALUO, Tobačna 5.

Dr. Eva Ilec je spregovorila o tekstilni dediščini, katere del so dragocene tekstilije, stkane in izvezene s kovinskimi nitmi. Med njimi so najdragocenejši brokati in tekstil z bogato vezenimi motivi z zlatimi in srebrnimi nitmi. Mojstri in mojstrice tkanja so po predlogah slikarjev vtkali zlate in srebrne niti tudi v motive tapiserij, kar jim je povečalo vrednost. Analize nam razkrivajo stare tehnologije izdelave kovinskih nitk, ki pa zahtevajo tudi določene konservatorske postopke ter ustrezne klimatske razmere hranjenja s katerimi zagotovimo ohranjanje tekstilne dediščine za prihodnje rodove.

V konservatorsko-restavratorski delavnici za tekstil v ptujskem muzeju so v lanskem letu obeležili 40-letnico obstoja prve delavnice v Sloveniji z didaktično razstavo Veščine in skrivnosti mojstrov in mojstric tkanja, katere namen je približati tematiko historičnega tekstila z različnih zornih kotov s sodobno, aktivno in poučno vključitvijo obiskovalcev. Razstava gostuje v različnih muzejih po Sloveniji.

Eva Ilec je študirala tekstilno tehnologijo ter se kasneje v magistrskem in doktorskem študiju usmerila v raziskovalno delo na področju konserviranja in restavriranja historičnega tekstila. Od leta 1989 zaposlena v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož. Dodatno se je izobraževala v tujini, pod okriljem fundacije Abegg Stiftung v Švici, Mednarodnega centra za raziskavo starih tkanin C.I.E.T.A. (Centre International d’Étude des Textiles Anciens) v Franciji, ICCROM-a (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property Rome) v Italiji ter Madžarskega narodnega muzeja v Budimpešti. Temeljno področje njenega delovanja je restavriranje največje zbirke bruseljskih tapiserij v Sloveniji iz 17. stoletja ter vodenje in izvajanje konservatorsko-restavratorskih posegov na ostalih zgodovinskih tekstilijah, ki so v lasti ptujskega muzeja in tudi drugih muzejskih institucij po Sloveniji.

 

 


Oblikovanje naslovnice: Žiga Anderlič