Blanka Avguštin Florjanovič: Arheologija knjige in njeno ohranjanje

5. aprila 2024 se je odvil dvanajsti dogodek 10. sezone ALUO uho, predavanje mag. Blanke Avguštin Florjanovič, konservatorsko-restavratorske svetnice v Centru za konserviranje-restavriranje knjig, papirja in pergamenta pri Arhivu Republike Slovenije, z naslovom Arheologija knjige in njeno ohranjanje. Potekal je na UL ALUO, Tobačna 5.

V Evropi pa tudi pri nas smo začeli pisno kulturno dediščino restavrirati pozneje kot ostale kulturne spomenike. Konserviranje-restavriranje knjižnih vezav je tako mlajša konservatorska disciplina, ki se ukvarja z ohranjanjem številčno in vsebinsko izredno bogatega področja naše kulturne dediščine.

Najpogostejša oblika obnavljanja v preteklosti je bila delna ali celovita rekonstrukcija manjkajočih delov, pogosto izdelana po »modi«, ki jo je narekovalo obdobje, ne pa v skladu z izvirnim stilom vezave. Zato so konservatorji-restavratorji danes veseli vsakega, četudi neestetskega »krpanja« vezav, ki je ohranilo prvotno stanje knjige z vsemi strukturnimi elementi.

Mag. Blanka Avguštin Florjanovič deluje kot konservatorsko-restavratorska svetnica v Centru za konserviranje-restavriranje knjig, papirja in pergamenta pri Arhivu Republike Slovenije. Svojo osnovno izobrazbo grafičarke je nadaljevala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2002 diplomirala iz smeri bibliotekarstva in knjigarstva. Študij je nadaljevala na UL ALUO, kjer je leta 2011 magistrirala z naslovom: Minimalni posegi na srednjeveških vezavah. Poleg formalnega izobraževanja doma se je na področju srednjeveških vezav od leta 1997 do 2010 vzporedno izobraževala tudi pri prof. dr. Christopherju Clarksonu iz Oxforda. Od leta 2003 svoje znanje individualno in v obliki tečajev uspešno predaja domačim in tujim restavratorjem-konservatorjem, kot tudi študentom evropskega programa Erasmus.

Je aktivna članica Društva restavratorjev Slovenije. Leta 2011 ji je stanovsko društvo konservatorjev-restavratorjev podelilo priznanje Mirka Šubica za opravljena konservatorsko-restavratorska dela na Dalmatinovi Bibliji.

 

 


Oblikovanje naslovnice: Žiga Anderlič