Barbora Kundračíková: Art as a tool and as a technology

8. decembra 2023 se je odvil peti dogodek 10. sezone ALUO uho, predavanje kuratorke in raziskovalke Barbore Kundračíkove z naslovom Art as a tool and as a technology. Potekal je na UL ALUO, Erjavčeva 23.

Predavanje se je osredotočilo na vprašanje umetnosti in umetniškega dela v kontekstu pragmatične filozofije. Z uporabo izraza Alva Noëja “umetnost kot čudno orodje” (angl. “art as a strange tool”) je poskušalo revidirati evolucijsko teorijo umetnosti in ugotovitve sodobne nevroznanosti. Posamezna spoznanja je predavateljica ponazorila s pomočjo sodobnih osebnosti srednjeevropskega umetnostnega sveta, kot so Habima Fuchs, Adam Kokesch, Anna Witt, in Jaro Varga, ter njihovega pristopa k medijem in prostoru.

Barbora Kundračíková je vodja zbirke sodobne umetnosti v Muzeju umetnosti – SEFO (Olomouc Central European Forum) in docentka na Oddelku za umetnostno zgodovino na Univerzi Palacký v Olomoucu na Češkem. Sodeluje tudi s Centrom za raziskovanje fotografije pri Češki akademiji znanosti (CAS) in deluje kot samostojna kuratorka. Področja njenega zanimanja so evropska vizualna umetnost 20. in 21. stoletja, tehnične reprezentacije, metodologija umetnostne zgodovine in analitični pristopi k estetiki.

 

 


Oblikovanje naslovnice: Žiga Anderlič